Jak se do lesa volá... aneb jak si Lesy České republiky objednaly u Rittiga etický kodex
Pondělní glosa
Jak se do lesa volá... aneb jak si Lesy České republiky objednaly u Rittiga etický kodex
2. 3. 2015

Příběh etického kodexu pro Lesy ČR, který zpracovávala společnost Ivo Rittiga Rittig & Partners s.r.o., se v médiích průběžně objevuje od roku 2012. Dalo by se říci, že příběh známe od začátku do konce. Krátce zrekapitulujme: Lesy ČR si v roce 2011 objednaly u společnosti Rittig & Partners zpracování etického kodexu, a to za částku 1 720 000 Kč bez PDH (s DPH to bylo 2 060 000 Kč). Dokument zpracovaný Rittigovou firmou měl celkem 25 stran, ale fakticky se jednalo o stran 20, jak správně konstatoval JUDr. Tomáš Novosad z Městského soudu v Praze v roce 2013 („…psaný ovšem s velkorysými nadpisy a mezerami, takže počet normostran textu soud odhaduje na max. 20…“). Tedy co strana, to 86 tis. Kč bez DPH. V roce 2012 po medializaci této veřejné zakázky Českou televizí tehdejší mluvčí Lesů ČR prohlásil, že „Cena odpovídala rozsahu provedení průzkumu, jeho vyhodnocení a následného zpracování vlastního kodexu“.

Příběh etického kodexu pro Lesy ČR, který zpracovávala společnost Ivo Rittiga Rittig & Partners s.r.o., se v médiích průběžně objevuje od roku 2012. Dalo by se říci, že příběh známe od začátku do konce. Krátce zrekapitulujme: Lesy ČR si v roce 2011 objednaly u společnosti Rittig & Partners zpracování etického kodexu, a to za částku 1 720 000 Kč bez PDH (s DPH to bylo 2 060 000 Kč). Dokument zpracovaný Rittigovou firmou měl celkem 25 stran, ale fakticky se jednalo o stran 20, jak správně konstatoval JUDr. Tomáš Novosad z Městského soudu v Praze v roce 2013 („…psaný ovšem s velkorysými nadpisy a mezerami, takže počet normostran textu soud odhaduje na max. 20…“). Tedy co strana, to 86 tis. Kč bez DPH.

V roce 2012 po medializaci této veřejné zakázky Českou televizí tehdejší mluvčí Lesů ČR prohlásil, že „Cena odpovídala rozsahu provedení průzkumu, jeho vyhodnocení a následného zpracování vlastního kodexu“.

Etické kodexy byly a jsou fenoménem. Asi nahrazují selský rozum a výchovu rodičů. Některé jsem četl a jímala mne z nich hrůza, resp. připadal jsem si jako úplný nesvéprávný idiot. Uveďme pár skutečných perel z již zmiňovaného etického kodexu pro Lesy ČR:

 • Jednání zaměstnanců podniku je vždy a za všech okolností legální, etické, transparentní a v souladu se zákony České republiky a hodnotami LČR.
 • Při vykonávání svých povinností jsem svědomitý.
 • Držím své slovo.
 • Jsem upřímný k ostatním i k sobě samému.

Občas se stane, že zpracování etického kodexu předchází jakási riziková analýza, např. pracovních pozic s cílem identifikovat střety zájmů, křížení rozhodovacích pravomocí atd. Kdyby se snad někdo domníval, že Lesy ČR v rámci zakázky pro Rittig & Partners požadovaly zpracovat něco obdobného, tak se mýlí. NFPK disponuje smlouvou uzavřenou mezi Lesy ČR a společností Rittig & Partners (k dispozici máme i konkrétní fakturu za tento výtvor). V předmětu smlouvy je jasně uvedeno:

„Zhotovitel se zavazuje zpracovat vnitřní dokument Lesů České republiky, s. p. - Etický kodex zaměstnanců podniku, se zaměřením na definování žádoucích vnitřních i vnějších způsobu chování a jednání zaměstnanců podniku.“

Toť vše. Být na místě Ivo Rittiga, tak bych se při zpracování dokumentu také nepřetrhl. Z vděčnosti za lehce získané necelé dva miliony bych možná nad rámec smlouvy doplnil dokument o pár odstavců na téma „jak se chovat ke starším spoluobčanům“, případně „jak pečovat o domácí zvíře“. Je ovšem pravda, že jediným cílem celé akce bylo co nejjednodušším způsobem vytáhnout peníze ze státního podniku, tak proč se rozepisovat.

Odběr novinek
Zaregistrujte se ...
Kauzy

MPSV - Exnáměstek Šiška čelí znovu obžalobě

29.1. 2015

Vrchní státní zastupitelství v Praze podalo obžalobu na bývalého náměstka MPSV Vladimíra Šišku v souvislosti s miliardovou zakázkou na kontrolu sociálních dávek, kterou měla bez výběrového řízení získat firma IBM.


DPP - Kauza tisku jízdenek

10.11. 2014

V kauze jízdenek pro DPP policie od konce října stíhá dalšího člověka, který údajně kontroloval vyvádění peněz z DPP v souvislosti s plněními poskytovanými za služby dodávané podniku tiskárnou Neograph.


Poliklinika Pod Marjánkou

4.11. 2014

NFPK obdržel informace o 30letém pronájmu areálu Polikliniky Pod Marjánkou, jehož vlastníkem je hl.m. Praha. Pochybnosti vzbuzuje jednak délka pronájmu, jednak roční nájemné za celý areál.

 

 

 

 

 

 

Zprávy
 • 4. 3. 2015
  Analýza dopadů zákona o zveřejňování smluv je hotova, přijatelné „minimalistické verzi“ zákona nestojí zásadní překážka v cestě.
 • 2. 3. 2015
  aneb jak si Lesy České republiky objednaly u Rittiga etický kodex. Příběh etického kodexu pro Lesy ČR, který zpracovávala společnost Ivo Rittiga Rittig & Partners s.r.o., se v médiích průběžně objevuje od roku 2012.
 • 23. 2. 2015
  Peníze, cigarety či šampon za změnu zdravotního pojištění. Nejchudší vrstva obyvatel je snadnou kořistí podvodníků či nepoctivých spekulantů.
Kauza Zdravotnictví
Analýza korupčních vztahů
Cena za odvahu
Pro občany, kteří se nebojí upozornit na korupci bez ohledu na osobní následky.
Kauza DPP
Tisk jízdenek a komplexní bezpečnostní systém
E-shop NFPK
Podpořte činnost fondu koupí trička s protikorupčním motivem.
Kauza Nemocnice Na Homolce
Kauza pronájmu konsignačních skladů Nemocnice Na Homolce
Publikace Miroslav Kalousek
a 20 let jeho úřednických a politických her