Pondělní glosa
Zprávy od soudu
27. 10. 2014

Po delší době opět přinášíme několik zpráv o vývoji případů souvisejících s Nadačním fondem. Glosu začneme sice trochu negativně, ale skončíme informací příznivou.

Jak NFPK již informoval (http://www.nfpk.cz/_userfiles/prilohy/10076_tz_2014_09_16.pdf), Vrchní soud v Praze ve věci žaloby Iva Rittiga proti Fondu rozhodl tak, že spor vrátil zpět Městskému soudu v Praze a požaduje doplnění zdůvodnění jeho rozsudku. I když se tak stalo již v polovině září, doposud nemáme k dispozici rozhodnutí soudu v písemné podobě (a dle informací na serveru justice.cz to vypadá, že zatím spis ani nebyl zaslán zpět soudu prvního stupně). Prvostupňový rozsudek soudce JUDr. Tomáše Novosada byl podrobný a pečlivě zdůvodněný, ústní odůvodnění rozhodnutí vrchního soudu bylo naopak poměrně stručné, a tak doručení písemného zdůvodnění velmi očekáváme.

V kauze Karla Randáka byla Ministerstvu spravedlnosti v květnu zaslána výzva k náhradě škody způsobené nezákonným trestním stíháním (http://www.nfpk.cz/_userfiles/prilohy/10031_tz_2014_06_04.pdf). Ministerstvo reagovalo a zaslalo potvrzení, že mu výzva skutečně došla, a to již v září. I když pouhé zaslání standardizované půlstránkové odpovědi trvalo ministerskému Oddělení náhrady škody čtyři měsíce, stále věříme, že ministerstvo věc vyřídí v zákonné šestiměsíční lhůtě – v opačném případě bude muset hradit i soudní náklady, které vzniknou, pokud Karel Randák svůj nárok uplatní u soudu. A rovněž věříme – to především – že ministerstvo bude následně požadovat úhradu škody po konkrétních policistech, kteří škodu způsobili.

A slibovaná pozitivní zpráva? V březnu jsme psali o kauze DPP a stíhání pana Vladimíra Sitty (http://www.nfpk.cz/glosy/petr-koci/3062). Informovali jsme o tom, že státní zástupkyně po dvou letech stíhání najednou – jakoby z ničeho nic – došla k závěru, že je nutné zajistit bezúhonnému otci pana Sitty jeho veškeré akcie (50 %)v Neographu, a výslovně mu zakázala hlasovat na valných hromadách společnosti; to vše pouhý týden před konáním zásadní valné hromady. Nyní v této věci z podnětu Nejvyššího státního zastupitelství podala ministryně spravedlnosti Nejvyššímu soudu stížnost pro porušení zákona. Ministerstvo výslovně uvedlo, že porušení zákona je spatřováno v tom, že došlo v rozporu s trestním řádem k pozastavení výkonu hlasovacího práva na valné hromadě. Jde o první kladný signál v tomto případu; věříme, že nikoliv poslední.

Odběr novinek
Zaregistrujte se ...
Kauzy

ŘSD - mobilní středová svodidla

1.10. 2014

NFPk podat trestní oznámení na ŘSD, konkrétně Správu České Budějovice, týkající se montáže mobilních středových svodidel na dálnici D3.


Policie obvinila deset lidí v kauze Oleo Chemical

26.9. 2014

Detektivové ÚOOZ zadrželi několik manažerů společnosti Oleo Chemical a také advokáty z kanceláře MSB Legal Karolínu Babákovou a Davida Michala. Firma Cokeville podivně figurovala i v naší kauze předražených jízdenek.

 


Nemocnice Na Homolce dva roky poté

25. 6. 2014

Policie dnes obvinila kvůli zakázce pro státní Nemocnici Na Homolce čtyři osoby. Mezi zadrženými jsou bývalý ředitel nemocnice a současný primář.

 

 

 

Zprávy
Kauza Zdravotnictví
Analýza korupčních vztahů
Cena za odvahu
Pro občany, kteří se nebojí upozornit na korupci bez ohledu na osobní následky.
Kauza DPP
Tisk jízdenek a komplexní bezpečnostní systém
E-shop NFPK
Podpořte činnost fondu koupí trička s protikorupčním motivem.
Kauza Nemocnice Na Homolce
Kauza pronájmu konsignačních skladů Nemocnice Na Homolce
Publikace Miroslav Kalousek
a 20 let jeho úřednických a politických her