Insolvenční štika
Pondělní glosa
Insolvenční štika
2. 5. 2016

Od roku 1991, tedy se vznikem konkurenčního hospodářského prostoru a volného podnikání, existuje zákonná možnost jak ukončit fungování společnosti, která již nedokáže dostát svých ekonomických závazků. Tehdy byl přijat zákon č.328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání. Svět, a to nejen ekonomický, se však vyvíjí, a tak v roce 2006 byl přijat zákon č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení. Tedy tzv. insolvenční zákon. Tento zákon stanovuje pravidla, jak postupovat v případě, že obchodní společnost má více závazků než finančních prostředků k jejich uhrazení, stručně řečeno. Nechci zde popisovat veškeré podmínky vyhlášení konkurzu, chci se věnovat jiné stránce problému.

Od roku 1991, tedy se vznikem konkurenčního hospodářského prostoru a volného podnikání, existuje zákonná možnost jak ukončit fungování společnosti, která již nedokáže dostát svých ekonomických závazků. Tehdy byl přijat zákon č.328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání. Svět, a to nejen ekonomický, se však vyvíjí, a tak v roce 2006 byl přijat zákon č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení. Tedy tzv. insolvenční zákon.

Tento zákon stanovuje pravidla, jak postupovat v případě, že obchodní společnost má více závazků než finančních prostředků k jejich uhrazení, stručně řečeno. Nechci zde popisovat veškeré podmínky vyhlášení konkurzu, chci se věnovat jiné stránce problému.

Na Nadační fond proti korupci se během jeho existence obrátila řada podnikatelů, větších i malých, kteří popisovali různé scénáře zneužití výše uvedeného zákona č. 182/2006 Sb. Rozzlobeně či apaticky líčili, jak jim tzv. insolvenční mafie zničila rozjetou firmu a podnikatelský projekt. Jindy přinesli na stůl popis násilného převzetí společnosti konkurencí za pomoci různých praktik. Šokující příběhy podnikatelů, kterým se ze dne na den náhle změnil svět a hlavně důvěra v právní jistotu. Jak se asi cítí podnikatel, který získá stavební zakázky, uzavře smlouvu, v dobré víře koupí od jiné společnosti výrobní prostředky na splnění svého smluvního závazku. Náhle se dozví, že prodávající společnost se dostala do úpadku a insolvenční správce rozhodl zahrnout do majetkové podstaty i bagry, které on řádně koupil. Nic mu nepomůže, že má v ruce kupní smlouvu a splátkový kalendář. Rozhodnutí insolvenčního správce má za následek, že podnikatel není schopen dostát svých smluvních závazků na stavbě, nabíhají penále, on se však stále snaží přesvědčit správce majetkové podstaty o nesmyslnosti jeho rozhodnutí. Výsledek - jeho společnost se sama ocitá v úpadku, neboť není schopna uhradit vysoké penále vyplývající z uzavřené stavební smlouvy, firma končí, propouští zaměstnance a vyprodává svůj majetek za zlomek tržní ceny. A to vše jen díky tomu, že podnikatel koupil bagry od jiné společnosti.

Uvedený příběh ilustruje, jak se zákonná norma na oddlužení společnosti, jež má sloužit hlavně k uspokojení věřitelů, stává zničujícím nástrojem v pokřiveném tržním hospodářství. Popisované neuvěřitelné příběhy podnikatelů, kteří dlouhá léta bojují o svojí pravdu v rámci konkurzního či insolvenčního řízení, mne přiměly hledat názory i z druhých dotčených stran. Zajímal jsem se o názory insolvenčních soudců, insolvenčních správců i odborníků na tuto problematiku při VŠE v Praze. Bylo podnětné vyslechnout si vyjádření zástupce insolvenčních soudců, kteří jsou zavaleni nárůstem nejen korporátních insolvenčních řízení ale i agendou oddlužení fyzických osob. Mnohdy se potýkají se složitými obchodně-ekonomickými případy, které logicky přesahují možnosti dotyčného soudce. Jak překvapivé bylo setkání s několika insolvenčními správci, kteří na svých případech demonstrovali svoji nezávislost, snahu o spravedlivé uspokojení věřitelů dle zákona, poukazovali na nízké odměny za jejich činnost a důsledný kontrolní dohled ze strany ministerstva spravedlnosti. Hlas odborníků se shoduje v tom, že insolvenční zákon je jeden z nejlepších v Evropě a že jeho principy a ustanovení plně korespondují se záměrem zákonodárce.

Ale jak si pak vysvětlit fakt, že v českém obchodním prostředí přibývá zmanipulovaných insolvenčních řízení a že řada podnikatelů, kteří měli nechtěnou příležitost seznámit se s prostředím insolvenčních praktik otevřeně hovoří o insolvenční mafii?

Z mého poznání mi vychází, že insolvenční zákon č. 182/2006 Sb., slouží nebezpečným štikám v tomto prostředí. Štika v přírodě loví slabé kusy ryb, útočí ze zálohy a bleskurychle uloví svoji oběť. Osoby dobře znalé insolvenčního prostředí, paragrafů, jednotlivých aktérů a jejich slabých stránek, podobně jako ta štika, využijí své převahy a ve stojatých vodách české ekonomiky dokážou ulovit svoji oběť, která není připravena na složité právní prostředí insolvenčního zákona.

Lze se vůbec ubránit insolvenčním štikám? Ano, ale vyžaduje to výbornou znalost insolvenčního práva a mít dost odvahy pustit se do dlouhotrvajícího boje. Hodně štěstí!

Odběr novinek
Zaregistrujte se ...
Kauzy

Obviněno pět lidí kvůli hospodaření Nemocnice Na Homolce

5.2. 2016

Protikorupční policie obvinila pět lidí v souvislosti s hospodařením pražské Nemocnice Na Homolce v letech 2004 až 2012.


Exnáměstek Šiška čelí další obžalobě

8.12. 2015

Státní zástupce obžaloval exnáměstka ministerstva práce a sociálních věcí Vladimíra Šišku kvůli údajně zmanipulovaným zakázkám na provoz systému výplaty sociálních dávek.


Vězení pro vlastníka Olea Chemical potrápí Rittiga

22.9. 2015

Kdyby lobbista Ivo Rittig mohl měnit minulost, příběh z pátku 5. září roku 2008 by asi poskládal jinak. Tehdy si podnikatel Kamil Jirounek půjčil od firmy Ravak, výrobce koupelen a bazénů, 160 milionů korun.

 

 

 

 

 

Zprávy
  • 2. 5. 2016
    Od roku 1991, tedy se vznikem konkurenčního hospodářského prostoru a volného podnikání, existuje zákonná možnost jak ukončit fungování společnosti, která již nedokáže dostát svých ekonomických závazků.
  • 2. 5. 2016
    Petr Soukenka, stávající ředitel Nadačního fondu proti korupci, požádal správní radu NFPK o ukončení svého angažmá z důvodů dlouhodobých zdravotních problémů.
  • 25. 4. 2016
    Tento týden publikoval NKÚ, že tzv. NEN za téměř čtvrt miliardy korun, který měl zprůhlednit zadávání veřejných zakázek, plánované úspory nepřinesl a kýžené zprůhlednění se také nekoná.
Kauza Zdravotnictví
Analýza korupčních vztahů
Cena za odvahu
Pro občany, kteří se nebojí upozornit na korupci bez ohledu na osobní následky.
Kauza DPP
Tisk jízdenek a komplexní bezpečnostní systém
E-shop NFPK
Podpořte činnost fondu koupí trička s protikorupčním motivem.
Kauza Nemocnice Na Homolce
Kauza pronájmu konsignačních skladů Nemocnice Na Homolce
Publikace Miroslav Kalousek
a 20 let jeho úřednických a politických her