Aktivity

Nadační fond proti korupci zaměřil své aktivity do třech hlavních oblastí. Činnost podporující odhalování korupce naleznete v sekci Kauzy. Nedílnou součástí naší činnosti je i podpora oznamovatelů korupce. Nadační fond uděluje každoročně Cenu za odvahu a rovněž zveřejňuje Pozitivní příklady. Obě tyto sekce spadají do působnosti fondu v oblasti Etiky. Nesmíme rovněž zapomínat na zlepšování právního prostředí v České republice. Podrobnosti naleznete v sekci Legislativa, případně u projektu Rekonstrukce státu.