Čtyři lidé z deseti očekávají nový „listopad 1989“

19. 4. 2012

Čtyřicet šest procent Čechů, Moravanů a Slezanů si myslí, že proti korupčníkům se dá něco dělat a tři lidé z deseti jsou ochotni vystoupit proti korupci veřejně. 41% občanů pak má za to, že naše země spěje k radikálním změnám. To jsou čísla z dnes zveřejněného výzkumu společnosti Factum Invenio, který se uskutečnil z iniciativy Nadačního fondu proti korupci.

Podle NFPK tato čísla dokládají, že nálada ve společnosti se mění: lidé přestávají být statisty korupčních kauz a začíná je zajímat, co mohou s korupcí dělat. Pravděpodobně je to způsobeno tím, že dnes mají o korupci více informací, než měli v minulých letech. Velká korupce už pro ně není málo srozumitelným, rozostřeným terčem, do kterého není možné se trefit. Rozkrývání a zveřejňování velkých korupčních kauz přináší lidem cenné informace o tom, jak fungují korupční mechanismy a kdo přesně za nimi stojí. Pojmenování problému je předpokladem pro to, aby mohl být řešen.

„Fakt, že 41% lidí očekává radikální změnu, je fenomenální. To je ještě lepší, než jsem čekal. Za stabilní situace by radikální změnu systému očekávalo maximálně několik procent občanů,“ komentuje jeden z výsledků průzkumu předseda správní rady Nadačního fondu proti korupci Karel Janeček.

Podle průzkumu zná Nadační fond proti korupci téměř čtvrtina lidí, přičemž 8% veřejnosti si myslí, že NFPK má šanci něco změnit. „Po zhruba roce naší činnosti to jsou velmi dobrá čísla,“ dodává Karel Janeček.

Více o průzkumu na: http://www.factum.cz/488_lide-si-s-korupci-spojuji-hlavne-vv