Bývalý ředitel NNH MUDr. Dbalý lže

10. 10. 2012

NFPK prezentoval dne 4. 10. 2012 na své tiskové konferenci závažné důkazy, které dokládají tunelování Nemocnice Na Homolce (dále jen „NNH“) a další související informace z doby působení MUDr. Vladimíra Dbalého coby ředitele NNH (více zde). MUDr. Vladimír Dbalý v reakci na tuto tiskovou konferenci vydal prohlášení, ve kterém naše závěry zcela odmítá a podává k tomu „vysvětlení“. Níže usvědčujeme MUDr. Vladimíra Dbalého ze lži.

MUDr. Vladimír Dbalý mj. obviňuje NFPK z „vaření z vody“, tvrdí, že naše závěry stran nevýhodnosti pronájmu zdravotnických skladů NNH ve prospěch soukromé společnosti ALSEDA s.r.o. (dále jen „ALSEDA“) jsou „pouhou fikcí“ a že sklady pronajala společnosti ALSEDA nikoli NNH, nýbrž její dceřiná společnost HOLTE MEDICAL, a.s. (dále jen „Holte Medical“).

NFPK „nevaří z vody“, ale čerpá z nezvratných informací. Současný ředitel NNH MUDr. Michal Šetlík došel ke stejným závěrům jako NFPK (vizte zde) a ukončil okamžitě po svém nástupu spolupráci s AK ŠACHTA & PARTNERS (dnes MSB Legal) a zároveň vypověděl smlouvy se společností ALSEDA. Byl-li tedy pronájem skladů pro nemocnici tak výhodný, jak tvrdí pan Dbalý, pak se ptáme, proč nové vedení NNH v něm nepokračovalo. Je nepochybné, že současné vedení NNH má k dispozici všechny potřebné dokumenty a informace, nutné pro relevantní rozhodnutí v této věci.

Pokud jde o tvrzení pana Dbalého, že sklady pronajala společnost Holte Medical a nikoli NNH, pak níže nabízíme ukázku části smluv (vč. přímé vazby na účetní záznamy společnosti ALSEDA), které dokládají, že pan Dbalý lže.

Kontakt: Petr Soukenka, koordinátor a analytik NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz, www.nfpk.cz

Přílohy k tiskové zprávě NFPK 10.10.2012