Cena za odvahu pro Jakuba Klouzala

18. 10. 2012

Nadační fond proti korupci dnes předal první Cenu za odvahu roku 2012. Cena je určena oznamovatelům, kteří se nebojí poukázat na korupci.

Prvním laureátem ceny se v letošním roce stal Jakub Klouzal, bývalý ředitel odboru IT Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV), který odhalil a zmapoval předražování zakázek v oblasti informačních technologií na MZV a předešel tak stamilionovým ztrátám veřejných prostředků.

O svých poznatcích informoval ministra Karla Schwarzenberga a jeho nejbližší spolupracovníky. Materiály shromážděné Jakubem Klouzalem byly předány orgánům činným v trestním řízení. Panu Klouzalovi bylo následně vyhrožováno neznámými osobami ublížením na zdraví a fyzickou likvidací. Zároveň se v zaměstnání stal předmětem šikany ze strany svých spolupracovníků, což vedlo až k jeho odchodu z MZV.

Nadační fond proti korupci si velmi váží příkladného postoje Jakuba, a proto mu pomohl v jeho boji proti korupci formou právních konzultací a zároveň mu udělil Cenu za odvahu v hodnotě 100 000 Kč.

„Lidí jako je Jakub Klouzal je při tom, jak korupce prorostla do státní správy, stále zoufale málo, ale pevně doufám, že jejich počty budou stoupat. Oznamovatele potřebuje tahle společnost jako sůl,“ říká Karel Janeček, předseda správní rady NFPK.

Více informací k celé kauze naleznete na webu nadačního fondu, viz http://www.nfpk.cz/CZ/jakub-klouzal

Kontakt: Linda Majerová, projektová manažerka NFPK, tel.: 734 315 353, e-mail: linda.majerova@nfpk.cz, www.nfpk.cz