Dopravní podnik je nepoučitelný

3. 5. 2013

Existují signály  o tom, že slibovaný očistný proces v pražském Dopravním podniku (DPP) je pouhé divadlo. Režisér pravděpodobně zůstává, jen jména a zápletka jsou jiné. Řeč je především o forenzním auditu, který má za cíl důkladně prověřit 100 veřejných zakázek DPP.

Před několika dny vypsal DPP tendr na forenzní audit. Potud vše v pořádku. V zadávací dokumentaci je ovšem uvedeno, že forenzní audit by měl být realizován pro 100 (!!!) veřejných zakázek, které v minulosti DPP realizoval. Dále se v zadávací dokumentaci uvádí, že zadavatel předpokládá pracnost do 3000 hodin. Z několika na sobě nezávislých zdrojů z tzv. „Velké 4“ je ovšem zcela vyloučeno realizovat důsledné forenzní vyšetřování sta veřejných zakázek za 3000 hodin. Je vysoce pravděpodobné, že veřejná zakázka bude realizována pouze se zaměřením na dodržení procesně-legislativních pravidel a fakticky o žádné důsledné vyšetřování nepůjde.

Zadávací dokumentace obsahuje navíc další podivnosti. Zadavatel např. požaduje seznam významných služeb realizovaných Zájemcem v posledních třech letech, přičemž Zájemce splňuje tento kvalifikační požadavek, pokud v posledních třech letech realizoval alespoň tři významné služby s obdobným předmětem plnění s finančním objemem plnění minimálně 10 milionů Kč. V současné době neexistuje v ČR subjekt, který by byl schopen doložit tři takové zakázky v rámci území ČR, neboť zakázky na forenzní služby nikdo v ČR s rozsahem nejméně 10 milionů Kč nepoptával (minimálně na úrovni státní správy a samosprávy). Případný Zájemce bude muset využít referenci ze zahraničních zakázek, ale pro tyto typy služeb (forenzní šetření) platí pravidlo, že auditor/vyšetřovatel chrání identitu svých klientů (požadavek ze strany klientů je legitimní) a tudíž Zájemci nebudou moci Zadavateli poskytnout údaje o referenčním subjektu, které Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje. Není rovněž bez zajímavosti, že Zadavatel v zadávací dokumentaci nedefinoval, jakou % část veřejné zakázky může Zájemce realizovat subdodávkou. Taktéž nedefinoval, jakou část věcného plnění může Zájemce realizovat subdodávkou. Existuje tedy riziko, že pro forenzní šetření použije Zájemce subdodavatele, u kterého nebude jistota objektivního přístupu.

V souvislosti s problematikou veřejných zakázek DPP stojí za zmínku i externí právní kanceláře, které řadu tendrů pro DPP v současné době připravují. Jedná se zejména o advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o., do které „přestoupil“ Vít Plichta – donedávna právník advokátní kanceláře Šachta & Partners (nyní MSB Legal) a také jednatel společnosti PESKIM, která patřila a patří do „stáje“ AK MSB Legal. Vít Plichta v dresu AK Šachta & Partners/PESKIM připravoval řadu významných zakázek pro DPP a to včetně těch, které jsou nyní předmětem šetření orgánů činných v trestním řízení. Byl to právě on, kdo připravil lukrativní smlouvu mezi DPP a společností Tessile ditta, která tuto zakázku získala bez výběrového řízení. Vlastníkem poloviny anonymních akcií Tessile ditta byl tehdejší ekonomický ředitel Dopravního podniku Martin Horák.

Kontakty: Petr Soukenka, ředitel a analytik NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz, www.nfpk.cz