Parlament schválil první z 9 bodů Rekonstrukce státu

7. 5. 2013

Sněmovna právě odhlasovala konec anonymních akcií – jeden z devíti cílů Rekonstrukce státu. Dnešní hlasování ukázalo, že politici jsou i přes vnější rozbroje schopni protikorupční zákony přijímat.

Pavel Franc, programový ředitel EPS, garant projektu Rekonstrukce státu: „Zrušením anonymních akcií se podařilo dosáhnout prvního z devíti cílů, které jsme si vytkli v projektu Rekonstrukce státu. Poslanci dokázali zapomenout na své obvyklé pře a napříč stranami zákon podpořili. Zejména poslanci, kteří byli pro přísnější verzi, si zaslouží poděkování, že nakonec podpořili i vládní návrh. Předpokládáme, že vyjednat podporu bude po této zkušenosti možné i pro další podstatné zákony – například hned v červnu pro povinné zveřejňování smluv.

Janusz Konieczny, Nadační fond proti korupci, Rekonstrukce státu: "Anonymní akcie nemají žádnou ekonomickou hodnotu a je velmi podstatné, že budou zrušeny. Tunelovat veřejné zakázky půjde nadále, ale obtížněji. Anonymitu příjemců veřejných prostředků je v budoucnu nezbytné řešit povinným dokládáním vlastnických struktur po fyzické osoby. Dnešní hlasování sněmovny ale nesporně znamená výrazný krok na cestě k tomu, aby veřejné peníze utajeně nekončily na účtech politiků a stran. Zákon ještě musí podepsat prezident, což by měla být jen formalita."

České akciové společnosti mají po schválení zákona tři možnosti, jak naložit s dosud vydanými listinnými akciemi na majitele. Společnosti musí nechat akcie zaknihovat u Centrálního depozitáře nebo imobilizovat u banky. Pokud tak neučiní k 1. lednu 2014, změní se akcie na majitele na akcie na jméno. Akcionáři, kteří nepředloží akcie, ztratí možnost výkonu svých akcionářských práv.

Kontakt:

Pavel Franc, 608362596, pavel.franc@eps.cz

Janusz Konieczny, 604270132, janusz.konieczny@nfpk.cz

Rekonstrukce státu je společný projekt protikorupčních organizací, řady renomovaných expertů, firem a regionálních podporovatelů za prosazení 9 zákonů, které výrazně omezí korupci. Zapojili se do ní tyto organizace : Ekologický právní servis (koordinátor a iniciátor), Transparency International – Česká republika, Oživení, Nadační fond proti korupci, Otevřená, Centrum aplikované ekonomie (zIndex), Good Governance, Inventura demokracie, Pražské fórum, PragueWatch, Brnění, Zelený kruh, Naši politici, Kohovolit.eu, Glopolis, ProAlt, Iuridium Remedium, Zaostřeno, Fond Otakara Motejla.