Konec procesu proti Karlu Randákovi?

18. 10. 2013

Ve středu 23. října 2013 bude hlavním líčením pokračovat řízení proti Karlu Randákovi. Ten je spolu s další obviněnou obžalován pro trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji, kterého se měli společně dopustit zveřejněním informací o výši platu Jany Nagyové (dnes Nečasové), bývalé vrchní ředitelky Sekce kabinetu dřívějšího předsedy vlády Petra Nečase.

V hlavním líčení by nyní měl být vyslechnut Petr Nečas a další zbývající svědci, dále budou provedeny listinné důkazy a řízení by mělo při tomto jednání skončit vyhlášením rozsudku.

„Zatímco postup policejního orgánu proti panu Randákovi mnohdy připomínal některé scény ze Švejka, nyní obžaloba státního zastupitelství připomíná spíše Proces Franze Kafky. Karel Randák měl paní Nagyové způsobit vážnou újmu, sama poškozená však při svém výslechu u hlavního líčení o žádné újmě nemluvila, a to ani po dotazech obhájců, výslovně navíc uvedla, že se nepřipojila s žádným nárokem na náhradu škody“, uvádí Randákův obhájce Petr Kočí, „a tak jako Kafkův hrdina po celou dobu procesu neznal předmět obžaloby, ani Karel Randák dodnes neví, k jaké újmě zveřejněním pravdivých údajů mělo dojít.“

„Výslech paní Nagyové navrhoval státní zástupce a na tomto výslechu trval i poté, kdy my jsme řekli, že se bez něj obejdeme. Soud tedy musel zajistit vězeňskou eskortu a paní Nagyovou k hlavnímu líčení dopravit z vazby. Státní zástupce pak paní Nagyové nepoložil jedinou otázku. Kam takovýto postup směřuje, lze jen těžko odhadovat“, dodal Karel Randák.

Hlavní líčení se koná u Obvodního soudu pro Prahu 1, Ovocný trh 14 dne 23. října 2013 v 9:00 hod. v jednací síni č. 126 (I. patro).

Kontakty: Petr Kočí, tel.: 777 626 065, Karel Randák, tel.: 603 486 731