Aktuální přehled o protikorupčních legislativních změnách

19. 11. 2013

(ke dni 13. listopadu 2013)

Korupce je nejvíce skloňovaným slovem v hovorové češtině, nicméně k jejímu omezování dochází velmi pozvolna. O to větší je úloha nevládních organizací, které vytváří nezbytný tlak na konkrétní kroky nejenom ze strany politické reprezentace, ale i ze strany veřejnosti. Základní předpoklady umožňující omezení korupce jsou:

  1. prosazení protikorupčních legislativních změn
  2. zvýšení vymahatelnosti práva
  3. prošetření a odsouzení korupčníků v kauzách významného ekonomického dosahu
  4. správné vnímání pozitivních hodnot u široké veřejnost

Tento stručný přehled se zabývá legislativními protikorupčními změnami a každé opatření je rozděleno do 4 části:

  1. popis problému
  2. navrhované řešení
  3. dosavadní snahy o řešení dané problematiky
  4. protiargumenty

Tento dokument je vytvořen na základě zkušeností během práce na protikorupčních opatřeních v rámci Nadačního fondu proti korupci (a ze stránek www.nfpk.cz) či v rámci spolupráce na projektu Rekonstrukce státu (a ze stránek www.rekonstrukcestatu.cz).

Autor: Janusz Konieczny