Bitva nekončí!

16. 9. 2014

Senát Vrchního soudu v Praze v čele JUDr. Romanou Vostřejšovou dnes rozhodl o žalobě Iva Rittiga na Nadační fond proti korupci. Vrátil případ zpět Městskému soudu a požaduje doplnění zdůvodnění jeho rozsudku.

Třetí odvolací senát Vrchního soudu v Praze, ve složení JUDr. Romana Vostřejšová (předsedkyně), JUDr. Milena Opatrná a JUDr. Leandra Zilvarová, dnes rozhodl o vrácení případu Městskému soudu v Praze, který zamítl žalobu Iva Rittiga na ochranu osobnosti o odstranění následků neoprávněných zásahů proti Nadačnímu fondu proti korupci v kauze Předražených jízdenek Dopravního podniku hl. m. Prahy. Jako důvod uvedl nedostatečné zdůvodnění rozhodnutí Městského soudu.

„Rozhodnutí vrchního soudu samozřejmě respektujeme, byť mi připadá velmi formalistické až alibistické. Pro nás je důležité, že tři nezávislé subjekty dospěly ke stejnému závěru (NFPK, ÚOKFK a Městský soud v Praze). Pro mě osobně je rozhodující, že policie koná a že lidé jako Ivo Rittig již neřídí tuto zemi,“ uvedl Petr Soukenka, ředitel Fondu. Právní zástupce Nadačního fondu Petr Kočí doplňuje: „Věříme, že Městský soud v Praze poté, kdy věc znovu projedná, dospěje ke stejnému závěru, k jakému dospěl již v červnu minulého roku, a žalobu tedy opět zcela zamítne“.

„Nebudu tvrdit, že jsem s výrokem Vrchního soudu spokojen, to nejsem. Předpokládal jsem, že vyhrajeme. Ale na druhou stranu, podařilo se nám shromáždit dokumenty ke kauze předražených jízdenek a seznámit s nimi veřejnost. Veškeré materiály byly samozřejmě předávány i policii, která tuto kauzu pomalu rozplétá a již sdělila první obvinění, mimochodem právě Ivu Rittigovi, který podal tuto žalobu,“ dodal Jan Kraus, jeden ze zakladatelů Nadačního fondu proti korupci a dodal: „Práci Fondu podporuje spousta lidí a firem, ať již finančně nebo morálně. Bez této jejich podpory by to ani nešlo. Věřím, že jejich podporu neztratíme ani nyní.“

Kauzu Předražených jízdenek Dopravního podniku hlavního města Prahy prezentoval fond na tiskové konferenci 6. prosince 2011. Poukázal na skutečnost, že je Ivo Rittig pravděpodobně konečným příjemcem částky sedmnáct haléřů za jízdenku, což činilo bezmála sedm miliónů korun ročně. Tato skutečnost byla podpořena dokumenty, kterými nadační fond disponoval a předal je orgánům činným v trestním řízení.

Nadační fond proti korupci vznikl jako zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s tím, do jaké míry korupční jednání infiltrovalo celou státní správu. Jeho cílem je podpora a přispívání k budování etických hodnot v demokratické společnosti, podpora odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci. Více o kauzách pražského Dopravního podniku ZDE.

Kontakty: Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz, JUDr. Petr Kočí, tel.: 777 626 065