Otevřený dopis ministryni spravedlnosti JUDr. Heleně Válkové

29. 9. 2014


Otevřený dopis ministryni spravedlnosti JUDr. Heleně Válkové

V Praze, dne 29. 9. 2014

 

Vážená paní ministryně,

obracíme se na Vás ve věci jmenování JUDr. Jana Sváčka místopředsedou Vrchního soudu v Praze. Domníváme se, že JUDr. Sváček je nevhodným a nepřijatelným kandidátem na tuto funkci a jeho případné jmenování přispěje k nedůvěryhodnosti této významné instituce.

Připomínáme, že Senát z důvodů závažných pochybností o osobě JUDr. Sváčka dvakrát odmítl jeho nominaci na post ústavního soudce. Domníváme se, že funkce místopředsedy vrchního soudu je rovněž velmi významný post ovlivňující chod celé justice a důvěryhodnost justice v očích občanů ČR.

Konkrétní zásadní výhrady k JUDr. Janu Sváčkovi jsou tyto:

  • JUDr. Sváček jako soudce zatajoval své členství v KSČ, o němž dokonce v televizi Prima 7. 1. 2011 lhal, když řekl, že byl kandidátem, ač byl řádným členem od 22. 6. 1989.
  • Jako předseda Městského soudu v Praze v rozporu s nálezem Ústavního soudu odmítal uvést stranickou minulost soudců před rokem 1989.
  • JUDr. Sváček se jako kandidát na člena KSČ stal v roce 1988 náměstkem pro věci trestní Obvodního soudu pro Prahu 8, kde se projednávaly žaloby v souvislosti s demonstracemi, šířením opozičních tiskovin a činností Charty 77.
  • Po roce 1989 z titulu své funkce předsedy Městského soudu v Praze do různých funkcí navrhl či jmenoval osoby s podivnou minulostí (například soudce JUDr. Karla Kudláčka, předsedy Obvodních soudů pro Prahu 5 a 6, insolvenční správce).
  • V médiích byly zdokumentovány podezřelé kontakty JUDr. Sváčka s lidmi, kteří jsou zapojeni do klientelistických vazeb (např. kontakty s lobbistou Tomášem Hrdličkou, jméno JUDr. Sváčka figuruje v telefonních hovorech členů konkursní mafie soudce Berky a v záznamech stíhaných manažerů Komerční banky, přičemž je o něm hovořeno jako o člověku, s nímž tito lidé mohou projednat „své problémy“).
  • JUDr. Sváček působil ve sboru právních poradců prezidenta Václava Klause, přičemž dosud není známo, s kterými svými právními poradci prezident Václav Klaus konzultoval skandální amnestii, která vedla k omilostnění nejzávažnějších hospodářských zločinů s miliardovými škodami.

Jsme přesvědčeni, že kandidáti na tak významný post, jako je místopředseda Vrchního soudu v Praze, by měli splňovat nejen požadavek odborné způsobilosti a trestní a etické bezúhonnosti, ale měli by také být garantem hodnot právního státu proti účelovému sloužení práva politickým a jiným zájmům. Z výše uvedeného je zřejmé, že JUDr. Jan Sváček tyto požadavky nesplňuje a jeho případné jmenování by dokonce mohlo představovat bezpečnostní riziko.

Máme pochybnosti o tom, zda výběrové řízení na Vrchním soudu v Praze proběhlo dostatečně transparentním způsobem a zabývalo se výše uvedenými informacemi, které jsou dlouhodobě známé a které vedly Senát k opakovanému odmítnutí nominace JUDr. Sváčka na post ústavního soudce.

Každopádně se domníváme, že uvedené informace zpochybňují důvěryhodnost JUDr. Sváčka, přičemž jsou nesrovnatelně závažnější než ty, které byly nedávno uváděny v neprospěch soudce Jana Veselého, a nakonec vedly k vypsání nového výběrového řízení na funkci předsedy Krajského soudu v Ústí n. L.

Vážená paní ministryně, věříme, že uvedené argumenty jsou dostatečně závažné, abyste nejmenovala JUDr. Jana Sváčka místopředsedou Vrchního soudu v Praze.

 

S úctou

 

Za platformu Vraťte nám stát!

Václav Němec

vaclavnemecfil@gmail.com

 

Za Nadační fond proti korupci

Petr Soukenka

petr.soukenka@nfpk.cz

 

Za Veřejnost proti korupci

Jan Štern

jan.stern@gmail.com