Narovnaná svodidla

1. 10. 2014

Nadační fond proti korupci byl před časem informován o tom, že pobočka Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), konkrétně Správa České Budějovice, vypsala veřejnou zakázku na dodávku mobilních svodidel na úsek dálnice D3 v předpokládané hodnotě 40 milionů korun. Po vyhodnocení všech informací jsme došli k překvapivým zjištěním. Ukázalo se totiž, že celá veřejná zakázka je pouze „jako“.

Vedení státní příspěvkové organizace ŘSD se tak stalo bezmocným účastníkem her vlastních zaměstnanců, projektantů a stavebních firem. Veřejná zakázka na dodávku mobilních středových svodidel je dokladem toho, že o tom, co a kde se bude realizovat, nerozhoduje vedení ŘSD, ale někdo jiný. Zmíněná veřejná zakázka je toho jasným důkazem.

Ačkoliv montáž svodidel měla proběhnout v říjnu tohoto roku, mobilní svodidla jsou na předmětném úseku dálnice již nainstalována dodavatelem stavby dálnice D3, a to již od roku 2013! Nelze se tedy divit, že zadávací dokumentace obsahovala technické a konstrukční požadavky, kterým odpovídal pouze jeden přesný typ svodidla, shodou náhod přesně ten typ, který je již na dálnici instalován. Zároveň zadávací dokumentace obsahovala kvalifikační požadavky, kterým odpovídal v podstatě pouze jeden dodavatel, a to samozřejmě ten, který již svodidla dodal. Evidentně se tak snaží papírově zlegalizovat zakázku, jejíž realizace proběhla bez řádného výběrového řízení.

Na základě výtek ze strany Nadačního fondu a potenciálních dodavatelů změnilo současné vedení ŘSD na počátku září podmínky soutěže a upravilo cenu plnění na 30 milionů korun. Předpokládaná cena zakázky byla tedy snížena o plných 10 milionů korun! Zároveň došlo k zásadním úpravám zadávací dokumentace tak, aby se rozšířil okruh možných dodavatelů, a tudíž konečná cena může být ještě nižší než zmíněných třicet miliónů. Nelze opomenout také skutečnost, že na úseku dálnice dlouhém cca 30 km je nesmyslně vloženo 22 úseků s mobilními svodidly, sloužícími jako přejezdy. Navíc je požadováno, aby na každém tomto mobilním úseku byla instalována tzv. pojezdová brána, která slouží jednotkám integrovaného záchranného systému a údržby pro přejezd mezi dálničními směry. V Rakousku, Německu nebo v Itálii se takové pojezdové brány vkládají na kritické dálniční úseky, zejména před a za tunely.

„Vedení ŘSD je absolutně v moci skupin osob a firem, které dlouhodobě ovládají dopravní stavby a v podstatě nemá žádný vliv na to, jakým způsobem a za kolik peněz se budou v České republice stavět silnice a dálnice. Nabízí se otázka, kde mělo skončit oněch nadbytečných nejméně deset milionů korun,“ konstatoval ředitel Fondu Petr Soukenka a dodal: „Je tedy více než pravděpodobné, že se nyní budou na dálnici montovat mobilní svodidla za mnohem méně peněz. A ta současná, která by mohla stát až oněch třicet, resp. čtyřicet milionů, se mohou s klidem vrátit původnímu dodavateli, ať si je za tuto nesmyslně vysokou částku udá, kde chce. “

Podrobnosti celé kauzy naleznete v přílohách.

Přílohy:

Kontakty: Petr Soukenka, ředitel NFPK, tel.: 734 315 352, e-mail: petr.soukenka@nfpk.cz