Otevřený dopis prezidentce Soudcovské unie Mgr. Daniele Zemanové

23. 10. 2014

                                           

Otevřený dopis prezidentce Soudcovské unie Mgr. Daniele Zemanové

V Praze, dne 22.10. 2014

Vážená paní prezidentko,

obracíme se na Vás na základě Vašeho vystoupení v pořadu „Otázky Václava Moravce“ dne 19. října 2014. V tomto pořadu jste byla mimo jiné dotazována, zda považujete za vhodné, že kandidát na funkci místopředsedy Vrchního soudu v Praze JUDr. Jan Sváček působil v týmu právních poradců ex- prezidenta Václava Klause. Na tento dotaz moderátora jste připustila, že působení soudce jakožto poradce politika je problematické a může zpochybňovat nezávislost justice, resp. dělbu moci soudní a výkonné, že však o činnosti JUDr. Sváčka v tomto smyslu nedisponujete spolehlivými a ověřenými informacemi. Rádi bychom Vás proto upozornili, že JUDr. Sváček např. v rozhovoru pro Radiožurnál v únoru roku 2012 sám sdělil, že působil jako poradce ex-prezidenta Klause asi rok a půl od roku 2003 s tím, že mu radil především ohledně milostí. Přepis rozhovoru je přílohou tohoto dopisu.

Působení JUDr. Jana Sváčka jako poradce ex-prezidenta republiky není jediným problematickým momentem v jeho soudcovské kariéře. Při projednávání kandidatury JUDr. Jana Sváčka v Senátu Parlamentu ČR na funkci ústavního soudce byly diskutovány další skutečnosti: např. nepravdivé informování o jeho členství v KSČ, navrhování problematických osob do funkce soudců či soudních funkcionářů, jmenování kontroverzních insolvenčních správců, podezřelé kontakty s lidmi, kteří jsou zapojeni do klientelistických vazeb (např. kontakty s lobbistou Tomášem Hrdličkou, s ex- ministrem Pavlem Němcem, s odsouzeným Jaroslavem Bartákem a členství v Bartákově Lions Clubu). Podrobný výčet těchto důvodů je obsažen v našem otevřeném dopise ministryni spravedlnosti Heleně Válkové (dopis rovněž najdete v příloze). To, že tyto skutečnosti nebyly vzaty v úvahu při výběrovém řízení, ukazuje, že podkladová dokumentace, jíž k tomuto kandidátovi disponovala výběrová komise, patrně nebyla dostatečná.

Obracíme se proto na Vás s podnětem adresovaným Soudcovské unii, aby se zabývala zásadní otázkou morálních nároků kladených na soudce a soudní funkcionáře, jakož i stanovením mantinelů, které by bránily nestandardním stykům soudců a soudních funkcionářů s politiky, lobbisty a dalšími osobami, které jsou zapojeny do klientelistických vazeb. Domníváme se, že takovéto podezřelé kontakty a skutečnosti u konkrétních soudců či soudních funkcionářů ohrožují nezávislost justice, která je nezbytným předpokladem právního státu.

Závěrem si nemůžeme odpustit otázku, zda a jak Soudcovská unie uplatňuje nároky na soudce, jež jsou obsažené v jejím dokumentu „Etické zásady chování soudce“, který již v preambuli zdůrazňuje význam důvěry veřejnosti v systém soudnictví a jeho morální autoritu a nezávislost. Domníváme se, že blízké styky JUDr. Jana Sváčka s některými politiky, kontroverzními osobami tzv. „polosvěta“ či vyloženě závadovými osobami, jsou v příkrém rozporu s principy nezávislosti a nestrannosti požadovanými tímto kodexem.

V úctě

Za platformu Vraťte nám stát!

Za Nadační fond proti korupci

Za Veřejnost proti korupci

Václav Němec

Petr Soukenka

Jan Štern

vaclavnemecfil@gmail.com

petr.soukenka@nfpk.cz

jan.stern@gmail.com