Fond podává tři trestní oznámení v souvislosti s volbami

24. 10. 2014

Nadační fond proti korupci společně s dalšími nevládními organizacemi shromáždil důkazy, svědectví a záznamy o masivním nakupování hlasů v komunálních volbách. Nyní Fond podává tři trestní oznámení pro podezření z maření přípravy a průběhu voleb v Brně, Ostravě a Českém Těšíně.

V Brně probíhalo nakupování hlasů dvojím způsobem. Voličské hlasy osob ze sociálně vyloučených oblastí byly vyměňovány za náramky. Ty umožňovaly jejich majitelům volný vstup na zábavu v klubu Musilka, kde byla konzumace jídla a pití zdarma. Voliči se sami pochlubili, že tato bezplatná konzumace je podmíněna odevzdáním hlasu pro starostu Rostislava Hakla, což lze doložit celou řadou svědectví. Navíc byli tito voliči často doprovázeni jakýmisi „koordinátory“, kteří sami volební komisi sdělili, že vysvětluji voličům „jak mají volit“. Koneckonců důležitým svědkem se stal rovněž pracovník Nadačního fondu, kterému místní občané popsali zákulisí financování této akce. Existuje zde navíc několik svědectví o tom, že se zde hlasy nakupovaly rovněž klasickým způsobem za peníze, a to až do výše 1000 Kč za hlas.

V Ostravě se hlasy nakupovaly především ve Vítkovicích. Za hlas zde bylo možné získat několik set korun a dokonce i krabičku cigaret. Voliči zde byli sváženi přímo k volebním místnostem a na domluvených místech jim byly následně peníze vypláceny. Svědkem jsou zde rovněž pracovníci Fondu a rovněž i občanského sdružení Oživení. Hlasy se zde nakupovaly především pro Politické hnutí Vítkovice.

V Českém Těšíně se cena za hlas stabilně udržovala na hodnotě 500 Kč. Kupčení však probíhalo v napjaté atmosféře mnohem opatrněji, než tomu bylo před 4 lety, kdy se právě v Českém Těšíně historicky poprvé opakovaly komunální volby z důvodu kupčení s hlasy. První ze svědectví dokládá verbování osob k nakupování hlasů jako jednoduchý a rychlý výdělek. Další svědectví dokládají nakupování hlasů pro těšínskou ČSSD a rovněž SOS pro Český Těšín.

Materiály Fond získal díky aktivnímu přístupu mnohých občanů, kteří se sami do monitoringu manipulace voleb zapojili. Byly samozřejmě předány orgánům činným v trestním řízení,“ uvedl analytik Janusz Konieczny z Nadačního fondu proti korupci.

Nadační fond proti korupci je zcela nezávislou iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné podpora a odhalování korupční činnosti ve veřejné správě a podpora projektů odhalujících korupci.

Kontakt: Janusz Konieczny, analytik NFPK, e-mail: Janusz.konieczny@nfpk.cz, tel.: 734 850 786