Amnestie Václava Klause – část druhá

13. 10. 2016

Nadační fond proti korupci zveřejňuje druhou část elaborátu obsahujícího základní údaje a citace z usnesení vybraných soudů a státních zastupitelství, týkajících se aplikace článku II amnestie Václava Klause z roku 2013. V této části přinášíme usnesení krajského státního zastupitelství a soudu v Ostravě.  

Ostravsko je kraj rázovitý a citace z usnesení uvedených institucí to jen dokládá. Trestná činnost stíhaných (a amnestovaných) osob pokrývá široké spektrum činů od úmyslných podvodů (včetně úvěrových), krádeží, porušování povinností při správě cizího majetku či zpronevěry, až po padělání a pozměňování peněz a pokus o vydírání za použití výhrůžek násilí a zabití. Způsobená finanční škoda je rovněž nemalá a činí přes 5,5 miliardy korun, k další škodě přes 300 milionů již nedošlo. I náročný čtenář si tak „přijde na své“.

Na své si však může přijít i zájemce o právní stránku věci. Z textu usnesení např. plyne, že obviněný pachatel trestné činnosti se mohl vyhnout soudu (a postihu) tím, že uprchl. Nebyl k zastižení. Trestní stíhání pak bylo pro nepřítomnost obviněného přerušeno, nebylo však proti němu vedeno jako proti uprchlému. Fakticky je to totéž, právně jde však o dvě různé věci. V článku II amnestie se totiž vylučují ze zastavení stíhání ty případy, ve kterých je stíhání vedeno proti uprchlému. Svojí nepřítomností se dotyčný mohl třeba 15 let vyhýbat trestnímu stíhání, pakliže však nebyl považován za uprchlého, vztahovala se na něj Klausova-Nečasova amnestie. Zvítězil.                

K přerušení stíhání (a k aplikaci amnestie) však došlo v několika případech také v důsledku toho, že se u obviněných či obžalovaných objevila závažná duševní choroba nebo jiné zdravotní komplikace. Zaujme také případ, kdy obžalovaný byl odsouzen na 10 let odnětí svobody, řízení proti němu bylo vedeno jako proti uprchlému, odvolací soud mu snížil trest na 8 roků vězení, načež dotyčný podal dovolání k Nejvyššímu soudu, který oba odsuzující rozsudky zrušil. Stíhání tak pokračovalo – až jej zastavila amnestie.        

Připomeňme, že ze získaných usnesení krajských a vrchních soudů a státních zastupitelství za celou republiku plyne, že osoby, jejichž stíhání bylo zastaveno, měly způsobit celkovou škodu ve výši nejméně 18,6 miliard korun, k další škodě ve výši nejméně 3,4 miliardy korun již nedošlo. Poškodit měly přes 90 tisíc fyzických a stovky právnických osob

Dodejme nakonec, že správní rada Nadačního fondu rozhodla o zveřejnění plných jmen stíhaných a amnestovaných osob, pakliže je bylo možné dodatečně zjistit.

Přílohy - Usnesení o zastavení trestního stíhání na základě čl. II rozhodnutí prezidenta republiky Václava Klause o amnestii ze dne 1. 1. 2013:

Kontakt: Martin Soukenka, analytik NFPK, e-mail: martin.soukenka@nfpk.cz