ČRo: Boj proti korupci v programech stran

19. 10. 2017

Martin KARLÍK, moderátor: 
Latinsky corumpere znamená kazit, nalomit, oslabit, znetvořit nebo podplatit od slovesa corumpere je pak slovo korupce a to slýcháme docela často. Stačí si pustit rádio. Při minulých volbách se mluvilo v kampani o boji s korupcí. Korupce se skloňuje i teď. Nadační fond proti korupcihodnotil, jak se 10 stran s nejvyššími preferencemi ve svých programech právě korupci věnuje. Jak to dopadlo a co se hodnotilo, co se sledovalo, tak na to už se ptám Janusze Konieczneho z Nadačního fondu proti korupci. Hezký večer. Takže jak to dopadlo a co jste vlastně hodnotili, jak jste budovali ty strany nebo jejich program? 

Janusz KONIECZNY, Nadační fond proti korupci
Tak na počátku jsme vytýčili takových 16 nejdůležitějších a nejvíce klíčových protikorupčních sil opatření. A následně jsme prozkoumali všechny volební programy všech politických stran. A podle toho byla možnost získat maximální 16 bodů v případě, že těchto nejvíce důležitých 16 protikorupčních opatření bylo obsažených v těchto volebních programech. Musely být samozřejmě popsány konkrétně. Nebylo možné, já jsem neuznal, pokud nějaká politická strana měla ve volebním programu pouze uvedeno, že bude bojovat s korupcí a tak dále. Vždycky ty konkrétní kroky musely být popsány. 

Martin KARLÍK, moderátor: 
A co to bylo za kroky konkrétní? 

Janusz KONIECZNY, Nadační fond proti korupci
Já samozřejmě mohu vyjmenovat. 

Martin KARLÍK, moderátor: 
Nemusíte všech 16, ale některé. 

Janusz KONIECZNY, Nadační fond proti korupci
Samozřejmě, byla to ochrana oznamovatelů protiprávního jednání, nutné změny v zákoně o veřejných zakázkách. Reforma státního zastupitelství, reforma soudnictví, byly to samozřejmě změny týkající se úpravy rejstříků vlastníků, v registru smluv a tak dále a tak dále, a takto jsme stanovili ty jednotlivé opatření a samozřejmě tady je důležité si položit otázku, které politické strany myslí vlastně tyto sliby vážně a které ne. To už jsme nehodnotili. Nicméně cokoliv k tomu objektivně a nezávisle, když jsme konkrétně obodovali jednotlivé volební programy. 

Martin KARLÍK, moderátor: 
A čím si vysvětlujete, že většina stran se boji s korupcí ve svých programech věnuje spíš okrajově. Málo, nebo některé dokonce vůbec, protože by jste některým stranám dokonce nedali žádný bod. 

Janusz KONIECZNY, Nadační fond proti korupci
Já jsem byl samozřejmě velice překvapený z toho důvodu. Nejčastěji, téměř v každém volebním programu se objevovalo téma migrace a bezpečnost. Je tam samozřejmě mnoho slibů. Nicméně není tam není tam odpověď na otázku, odkud tyto strany na tyto sliby vezmou peníze a to já právě musím neustále o naši organizaci se věnovat, ovšem těmto protikorupčním opatřením, kde by stát mohl nalézt spoustu peněz, spoustu prostředků, neustále se odhaduje, kolik peněz právě zbytečně takhle uteče z východu zahraničí do kapes různých poručníků z toho důvodu, že ten stát se slabě bojuje s korupcí, takže vy když se ptáte, jaké jsou to důvody, tak zkrátka politici často o korupci mluví, ale málo činí. A společnost je z tohoto důvodu unavená tím, tu diskusi o boji proti korupci a nepřisuzuje už možná tomu tolik takovou váhu, a proto si ty strany dovolily ten boj proti korupci vypustit, některé z nich. 

Martin KARLÍK, moderátor: 
A můžete říct, které strany ho vypustily a naopak které dostaly nejvíc bodů ve vašem žebříčku? 

Janusz KONIECZNY, Nadační fond proti korupci
Nejvíce bodů získala Česká pirátská strana. Na druhém místě byla Strana zelených. Velice dobře dopadla rovnou strana Starostů a nezávislých. A naopak nejhůř dopadla ODS, ČSSD a tak dále, kde zmínka o korupci nebyla vůbec žádná. Tam například transparentnost vlastnických struktur, ochrana oznamovatelů, zkrátka tyto důležité kroky tam nebyly obsažené. Já chci ještě zdůraznit, že když jsme v analýze popisovali, které kroky je nutné učinit, tak jsme učinili nejdříve takové mezinárodní srovnání, na základě kterého jsme jasně dospěli k závěru, že například ve všech okolních státech Nejvyšší kontrolní úřad má pravomoc kontrolovat různé státní podniky a tak dále. Ale u nás ne, z toho důvodu jsme stanovili například jeden z kroků rozšíření pravomocí NKÚ. Takže skutečně jsme velice odborně odborně přistoupili k výběru těchto protikorupčních opatření a velice nemile nás překvapilo, že některé strany se na to vykašlaly. 

Martin KARLÍK, moderátor: 
Říká Janusz Konieczny, který je analytikem nadačního fondu proti korupci. Díky za to a hezký večer. 

Janusz KONIECZNY, Nadační fond proti korupci
Děkuji velice, na shledanou.