Hanácký Večerník: Prostějovský kontrolní výbor kauzu mediálního poradce „zametl pod koberec“

10. 8. 2016

Kauzu, jíž se minulý týden věnoval také Hanácký Večerník, otevřel na dubnovém jednání zastupitelstva František Filouš. Problémů je hned několik – vyplacené peníze, aniž by existoval doklad uskutečněné práce, práce jako „monitoring opozičních aktivit“, ačkoliv dle smlouvy měl mediální poradce dělat něco úplně jiného a také lži čelných komunálních politiků.

Zastupitelé tehdy odmítli zaujmout nějaký postoj a věc dali k prošetření kontrolnímu výboru, což je orgán, který si sami zřizují a který je složen z větší části ze zástupců koalice. Pro mnoho občanů tak bylo dopředu jasné, jak asi kontrolní výbor věc posoudí.

Kontrolu provedli bývalý člen ODS a kandidát do krajských voleb za koalici Svobodných a Soukromníků Bořek Nagy, advokát zastupující město v kauze Manthellan Tomáš Kotrys a paní Marie Janková. „Kontrolující prostudovali předložené dokumenty, ve kterých neshledali žádné nesrovnalosti.  Kontrolující konstatovali, že nezjistili žádné faktické závady. Dohoda o pracovní činnosti s panem Bohumilem Páclem byla uzavřena v souladu  s platnou legislativou,“ konstatovali v závěrečné zprávě o kontrole.

Taková kontrola je však dle odborníků nicneříkající. Oslovili jsme Janusze Konieczného z Nadačního fondu proti korupci a ukázali jsme mu kontrolní zprávu, kterou vzali na vědomí zastupitelé. „ Velice stručná zpráva z kontroly nijak neprokazuje, že byl zde dodržen zákonem daný princip 3E – tedy, že veřejné prostředky byly vynaloženy účelně, hospodárně a efektivně. Tato zpráva má spíše charakter formalistický a poněkud ztrácí smysl. Zákon o obcích definuje, co má kontrola obsahovat - zjištěné nedostatky, pochybení, návrhy opatření a podobně. Město musí být schopno doložit, jakým způsobem vynakládá veřejné prostředky, a proto lze těžko uvěřit slovům, že výstupy mediálního poradce byly mazány či vyhazovány do koše. Navíc nutno si zde položit otázku, jakým způsobem zde byl porušován zákon o archivnictví,“ zamyslel se Konieczny, který se veřejnou správou zabývá.

Postup radnice kritizuje také opozice. „Předseda kontrolního výboru říkal, že byly předloženy výsledky práce. Já teda nevím, co on myslel pod pojmem výsledky práce, protože sama paní primátorka říkala, že výsledky práce žádné nemá. Takže buď vznikly nějaké výsledky práce, anebo je to pro mě záhada mezi nebem a zemí,“ vyjádřil se na červnovém zastupitelstvu František Filouš.

Zastupitelé nicméně zprávu o kontrole nakonec vzali na vědomí. O kauze však bude podle našich informací ještě slyšet.

10.8.2016

Zdroj: Hanácký Večerník

Url: http://www.hanackyvecernik.cz/zpravy/prostejovsky-kontrolni-vybor-kauzu-medialniho-poradce-zametl-pod-koberec