Rychlé granty – fond místních iniciativ

Nadační fond proti korupci podpořil v roce 2012 program Nadace VIA „Fond místních iniciativ – Rychlé granty“ (dále RG). Ten byl zřízen s cílem pomoci občanům hájit svá práva a aktivně se zapojit do veřejného života. Grant umožňuje upozornit na aktuální problematickou situaci, pružně zareagovat nebo získat odborné podklady, které napomohou alternativnímu řešení problému. Uzávěrka žádostí o podporu byla průběžná, celkem bylo podpořeno třicet projektů. O udělení grantu rozhodovala tříčlenná hodnotící komise, která v tomto roce jednala celkem desetkrát. Od čtvrtého jednání byl stálým členem komise vždy jeden zástupce NFPK. Na základě jednání komise se zástupce NFPK rozhodl spolufinancovat ty schválené projekty, kde bylo v pozadí řešených problémů podezření na korupční jednání.

Podpořeny byly protikorupční projekty „Minimalizace rizik znečištění vodního zdroje pod Strategickou průmyslovou zónou Holešov“, „Park Malšovice“, „Návrh na zrušení opatření obecné povahy -  nezákonný postup změny Územního plánu Města Brna“ a „Revize změn v pražské MHD“.