Tiskové zprávy

Stíhanému znalci pozastaveno znalecké oprávnění

8. 10. 2015
V souvislosti s trestním stíháním prof. Ing. Vladimíra Smejkala, CSc., známého také z Drábkovy a Šiškovy kauzy informačních systémů na úřadech práce, bylo znalci Smejkalovi pozastaveno právo výkonu činnosti znalce.

Pokračuje snad Drábkova éra?

3. 2. 2015
Nadační fond proti korupci požádal podle zákona o svobodném přístupu k informacím Ministerstvo práce a sociálních věcí o několik dokumentů k veřejné zakázce s komplikovaným a nic neříkajícím názvem „Analýza vlivu nové typologie sociálních služeb na systém fungování sociálních služeb v ČR“. Ministerstvo se ovšem rozhodlo, že fond a zákon bude ignorovat a žádné dokumenty ve stanovených lhůtách fondu neposkytlo.

První tresty v kauze IT zakázek na Ministerstvu práce a sociálních věcí

28. 5. 2014
Bývalého náměstka ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Šišku, resp. bývalého šéfa IT odboru MPSV Milana Hojera včera soud odsoudil na šest, resp. pět let odnětí svobody. Podle obžaloby muži nabídli firmě OKSystem zakázku v hodnotě nejméně sto milionů korun výměnou za to, že firma stáhne svou stížnost na ministerstvo u antimonopolního úřadu v souvislosti se zakázkou na výplatu sociálních dávek na úřadech práce. Rozsudek není pravomocný.

Miliony rukojmích jako důsledek činnosti pánů Drábka a Šišky

6. 1. 2014
Občané České republiky, zaměstnanci MPSV a úřadů práce doplácejí na bezprecedentní jednání exministra Jaromíra Drábka (TOP 09) a jeho exnáměstka Vladimíra Šišky. Nerespektování zákonů a chaotické řízení zavádění nových informačních systémů ze strany obou pánů se vrátilo jako bumerang, a stejně jako před dvěma lety hrozí výpadky ve výplatách sociálních dávek. Náprava nezákonného stavu bude stát několik miliard.

Konečné rozhodnutí ÚOHS ve věci Drábkových experimentů na MPSV ČR

20. 12. 2013
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) vydal dne 18. 12. 2013 konečné rozhodnutí, kterým zakazuje společnosti Fujitsu Technology Solutions s.r.o. plnění z dodatků č. 5 a 6 k Prováděcí smlouvě č. 85/2011 stran zavádění nového informačního systému (dále jen „IS“) na výplatu nepojistných sociálních dávek na úřadech práce. Zároveň ÚOHS potvrdil pokutu Ministerstvu vnitra ČR.

NFPK pokračuje v kauze MPSV

28. 3. 2013
Nadační fond proti korupci po dohodě se společností STUDENT AGENCY, s.r.o. podal trestní oznámení na JUDr. Evu Kubišovou jednající z pozice místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Ing. Petra Rafaje jednajícího z pozice předsedy ÚOHS, popř. dalších v tuto chvíli oznamovateli neznámých osob.

NFPK uspěl v boji proti miliardovému tunelu

26. 2. 2013
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) vydal dne 25. 2. 2013 rozhodnutí, kterým zakazuje společnosti Fujitsu Technology Solutions s.r.o. plnění z dodatků č. 5 a 6 k Prováděcí smlouvě č. 85/2011 stran zavádění nového informačního systému (dále jen „IS“) na výplatu nepojistných sociálních dávek na úřadech práce. Zároveň ÚOHS udělil Ministerstvu vnitra ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) pokutu ve shodné výši 500 tisíc Kč.

ÚOHS zaspal. Probudil ho až soud

11. 2. 2013
Krajský soud v Brně dne 8. února 2013 vyhověl žalobě STUDENT AGENCY proti nečinnosti ÚOHS v řízení o návrhu na zákaz plnění ze smlouvy, resp. dodatků uzavřených Ministerstvem vnitra (MV), resp. Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) se společností Fujitsu Technology Solutions s.r.o.. Důvodem je fakt, že tyto dodatky byly uzavřeny bez řádného výběrového řízení.

Ministerstvo vnitra České republiky (MV) ztratilo dokumentaci k veřejné zakázce z roku 2008, jejíž originály jsou nutné pro rozh

14. 8. 2012
Nadační fond proti korupci (NFPK) ve spolupráci se společnostmi STUDENT AGENCY a INDOC bojuje za zákaz plnění ze smluv a zastavení čerpání veřejných prostředků v objemu 2 mld. korun, vzniklého v souvislosti s pochybným zaváděním Drábkova nového informačního systému (IS) nepojistných sociálních dávek na úřadech práce v České republice. Ten v důsledku své nefunkčnosti způsobil chaos na úřadech práce, dodnes není zcela funkční a je oproti původnímu systému v současné době trojnásobně předražený (viz zde). Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) přitom zneužilo (viz zde) Rámcovou smlouvu na poskytování licencí k produktům Microsoft z roku 2008, z čehož ministra Drábka obvinil i bývalý ministr vnitra Ivan Langer, který tuto smlouvu podepisoval (viz zde). Na základě podání příslušných podnětů k ÚOHS nyní tento úřad rozhodne o dalším osudu plnění zakázky.

Účelové zneužívání rámcové a prováděcí smlouvy na poskytování licencí k produktům Microsoft ministrem Drábkem.

19. 7. 2012
Ministr Drábek dlouhodobě klame veřejnost, poslance i vládu a předkládá nepravdivé nebo zkreslené informace o tom, jakým způsobem využívá MPSV Rámcovou smlouvu na poskytování licencí k produktům Microsoft z roku 2008 (dále jen „Rámcová smlouva“), resp. Prováděcí smlouvu č. 85/2011 vč. jejich dodatků (dále jen „Prováděcí smlouva“). NFPK předkládá níže strohá fakta, která naděvší pochybnost dokládají, že MPSV zneužilo Rámcovou smlouvu, resp. Prováděcí smlouvu k realizaci díla, které zásadním způsobem vybočuje z věcného vymezení Rámcové smlouvy, týkající se produktů společnosti Microsoft.