Transparentní volby 2012

Projekt Transparentní volby 2012, jež Nadační fond proti korupci podpořil, realizuje občanské sdružení Naši politici ve spolupráci s iniciativou Vyměňte politiky. Profily jednotlivých kandidátů budou vkládány a aktualizovány v průběhu měsíce září.

Cílem projektu je dlouhodobé zvýšení informovanosti občanů o jejich politických zastupitelích i aktivizace občanské společnosti v regionech, kde proběhnou krajské a senátní volby.

Dlouhodobě nízká úroveň politické kultury, osobní odpovědnosti politiků i krátká mediální paměť vede k únavě a znechucení voličů. Frustrace velké části voličů z politiky vede k rezignaci na snahu hledat a podpořit v rámci kandidující politické strany slušné a kvalitní kandidáty.

Projekt chce výrazně přispět k aktivizaci občanské společnosti v regionech. Chce probudit zájem lidí o konkrétní regionální problémy a způsoby, jakými se k jejich řešení staví kandidující politici. Zároveň chce v krajských volbách „oživit“ fenomén kroužkování a znovu výrazně napomoci k tomu, aby se do krajských zastupitelstev nedostali kontroverzní politici spojovaní s korupčními a klientelistickými vazbami.