eAdvokacie

AK Mašek, Kočí, Aujezdský - eAdvokacie je dynamicky se rozvíjející advokátní kancelář, která poskytuje svým klientům právní pomoc v řadě oblastí práva. Mezi přední kanceláře v ČR patří zejména v oblasti litigace, práva IT a e-commerce. Poskytování vysoce odborných právních služeb a efektivita těchto služeb při zachování jejich transparentnosti a dostupnosti tvoří základní hodnoty kanceláře. Pracovníci kanceláře se kromě výkonu advokacie věnují v nemalé míře i vědecké a publikační činnosti a často poskytují odborná vyjádření do sdělovacích prostředků.

„Korupci považujeme za jeden z nezávažnějších celospolečenských problémů současné doby, a to nejen v České republice. I přes poměrně krátkou dobu své existence dokázal NFPK již dosáhnout konkrétních výsledků v boji proti korupci a především pomoci jednotlivým lidem, kteří se nebáli osobně se postavit – i přes značné riziko, které jim hrozilo - korupčnímu jednání a pomoci k odhalení viníků. Je nám ctí, že můžeme s NFPK spolupracovat.

Věříme, že boj proti korupci má smysl a že tento boj bude nakonec úspěšný.“

Petr Kočí, advokát

eAdvokacie.cz