Adéla Gálová

Adéla Gálová je překladatelka, hungaristka, romistka, novinářka

Vzájemně si pomoci, tak postaru…

11. 11. 2019
Neustále slýcháme, že kdysi bylo líp - lidé nekoukali do mobilů (lidé dříve mobily neměli – kdyby je měli, dělali by to taky? Co myslíte?), sousedé si zpravidla „tak obyčejně vypomohli”. Došla vám doma sůl? Zazvoňte si vedle. Určitě vám trochu dají. A vy jim příště třeba pohlídáte na oplátku dítě. Nebo jim sůl vrátíte, ale aby se nezlobili, tak trošku přidáte. Jako poděkování. Co když jsou ovšem sousedi shodou náhod lékaři? No, tak přidáte ještě bonboniéru. A “voni si vzpomenou, až bude potřeba, viďte”. Mrk, mrk. Korupce vlastní paměti je zřejmě tou nejjednodušší formou jevu, vedoucího k oslabování vnímané přítomnosti. Termín oslabování není náhodný – právě on je jedním ze synonym původního latinského corrumpere.