Boris Cvek

Chemik, profesně se zabývající problematikou neziskových léků. Svoje komentáře publikuje na Britských listech.

Ideologie Trautenberků

2. 12. 2019
Komunisté nám vtloukali do hlavy, že bohatí lidé jsou takoví Trautenberkové z pohádek o Krakonošovi: majetek mají bůhví odkud, rozhodně ho nezískali vlastní pracovitostí a důvtipem, naopak jsou hloupí a líní, přičemž svému okolí dokážou jen škodit a zacházet nelidsky se svými podřízenými. A jsou to cizáci, Němci. Byla to skutečně výchova k závisti a nenávisti. Ale jsem si téměř jist, že kdyby se někdo choval jako Trautenberk z oněch pohádek, budou ho lidi nenávidět i ve vyspělých západních zemích. Prolhanost toho, co nám komunisté vtloukali do hlavy, je právě v tom, že bohatý člověk nemusí být líný a nebezpečný parazit. Bohatý člověk, jak jsme chtěli doufat na začátku 90. let, je člověk, který zbohatl svými schopnostmi, takže nebudí závist, ale naopak záleží mu na poctivosti, zastává se slabých a má pochopení pro neúspěšné. Tak jako sportovec, který čestně vyhraje olympijský závod, nepohrdá svými slabšími soupeři nebo pravidly fair play a pravidly obecně.