„Service above self“

19. 5. 2014

O právě skončeném víkendu se konala Distriktní konference Rotary Distriktu 2240 Česká republika a Slovenská republika. To, že se do Prahy sjeli rotariáni z celé České republiky a Slovenské republiky zůstalo stranou pozornosti veřejnosti, čemuž se v této turbulentní době nikdo ani příliš nepodiví. Mne to však přinutilo k zamyšlení nad tím, co bychom si od rotariánů mohli zkusit převzít, neb jsou to zkušenosti prověřené nejen časem (více než stoletou historií tohoto hnutí), ale i zkušeností celosvětovou.

Heslo „Service above self “, 
což můžeme volně přeložit jako „Služba bez ohledu na sebe“ provokuje k tomu nestarat se pouze sám o sebe, ale snažit se myslet na ostatní. Postavit se lhostejnosti, nezájmu o věci společné a občas udělat něco ku prospěchu ostatních vskutku není tím, co by bylo standardem ve vztazích v české kotlině. Pokud platí, že příklady táhnou, těšme se na zlepšení. Na rotariánské konferenci se mluvilo o řadě dobrých skutků, které byly učiněny, a bylo vidět, že dobré skutky sebou nesou dobrý pocit naplněného člověčenství.

Na rotariánech nás může zaujmout i jejich přístup k řešení i komplikovaných záležitostí. Navrhovaná řešení jsou podrobována čtyřbodovému testu, který byl vytvořen rotariánem a podnikatelem Herbertem J. Taylorem během Velké hospodářské krize jako návod pro obnovení ekonomiky. Obsahuje čtyři otázky: Je to pravda? Je to slušné ke všem zúčastněným? Bude to rozvíjet dobrou vůli a lepší přátelství? Bude to výhodné pro všechny zúčastněné? Pokud je odpověď na některou z těchto otázek záporná, nemůže být navrhované řešení správné. Kdyby si tyto otázky osvojili naši politici a poměřovali by jimi svá rozhodnutí, možná by ušetřili na poradenských službách, rozhodovali by rychleji a ku prospěchu těch, kterých se rozhodnutí týká.

V mé profesi právníka si představuji, co by nastalo, kdyby odpověď na uvedené čtyři otázky byla součástí legislativních procedur. Zcela určitě by řada právních úprav vůbec nebyla přijata. Je to docela hezký sen…