Lenka Deverová

Advokátka, členka dozorčí rady NFPK.

Co jsou neziskové organizace

25. 1. 2016
Strávila jsem celý víkend na workshopu Platformy nestátních neziskových organizací pro novou legislativu. Skupina lidí, zastupujících neziskové organizace v jednotlivých regionech České republiky, které budou působit jako regionální informační a poradenská centra pro aplikaci nového občanského zákoníku na právní poměry neziskových organizací, strávila dva dny svého volna přednáškami a diskuzemi nad tématy, která se dotýkají života „neziskovek“. Přimělo mne to k úvaze nad postavením neziskových organizací v naší současné společnosti. Neziskové organizace jsou integrální součástí demokratické společnosti, nástrojem občanské participace, kterou občané projevují, organizují a prosazují své zájmy. Nejsou však jen nástrojem realizace zájmů svých členů, ale ve velké většině jsou prospěšné široké veřejnosti, k níž směřuje jejich činnost.

K čemu je dobrý hlas bubnů

19. 10. 2015
V pátek v podvečer proběhla před bývalým nádražím Bubny v Praze akce Bubnování pro Bubny. Akci zorganizoval Památník Šoa, o.p.s. jako připomenutí odjezdu prvního židovského transportu z nádraží Praha-Bubny dne 16. 10. 1941. Neobvyklý způsob připomínky utrpení tisíců židovských obyvatel Prahy nebyl samoúčelem. Organizátoři zorganizovali apel proti tichu, proti mlčení v důležitých chvílích, kdy by se patřilo ozvat. Sešlo se několik stovek lidí, které neodradil vytrvalý déšť, a vytvořili pravděpodobně největší bubenický orchestr na světě. Primární otázkou, která se objevovala i při různých diskuzích zejména na sociálních sítích, je, mají-li takové akce smysl. Přikláním se k tomu, že rozhodně ano. Prvním důvodem je to, že bychom neměli zapomínat na naší byť ne tak dávnou historii, i když mlčky trpěné transporty Židů nejsou její nijak světlou stránkou. Řečeno slovy amerického filosofa George Santayany „Ti, kteří nepamatují na svou minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali.“ Z historie je třeba si brát poučení a bránit současnost proti tendencím, na kterých vyrostly režimy, které stály tento národ mnoho obětí.

Děti, sport a korupce

20. 4. 2015
Řetězec Kaufland předvádí televizní spot s malými hokejisty a sloganem „Není nic lepšího, než být součástí silného týmu, není nic hezčího, než být celým srdcem u toho ….“. Když už se mi vloudil do sledování televizního programu, stáčí mé myšlenky k aféře, která se také týká hokeje – úplatkářské aféry okolo trenéra hokejové reprezentace Vladimíra Růžičky. V souvislosti s touto kauzou se dosti často ozývají hlasy, že v oblasti sportu je to obvyklá praxe – chtějí-li rodiče zajistit svému dítěti ve sportu lepší pozici, zaplatí si ji. Nevím, jak jinak takovou situaci nazvat než jako korupční. A bohužel akceptovanou, a to již mnoho let. Dovolím si citovat bývalého brankáře Jiřího Holečka: „Už když jsem kolem 90. roku nějaký čas trénoval Slávii, šel jsem se někdy podívat i na malé hokejisty. A tam byl brankář, jednoznačně nejlepší, který vůbec nechytal. Seděl, protože rodiče někoho jiného měli více peněz. To se samozřejmě děje i dnes.“

Konec špatných zpráv?

19. 1. 2015
Rok 2015 začíná záplavou špatných zpráv. Vyvražděná redakce Charlie Hebdo, nová hrozba islámského terorismu a jistá bezmoc křesťanské civilizace tváří v tvář této hrozbě, odpor prezidenta Zemana proti inkluzivnímu vzdělávání postižených dětí a požadavek na jejich oddělení od dětí zdravých a schopných, aby je nezdržovaly ve vývoji a nevyvolávali v nich pozitivní reakce při pomoci silnějších slabším, schopnějším potřebným, odmítání pomoci syrským běžencům, zprávy o tom kolik poslední pražský primátor promrhal z peněz hlavního města a vlastně nás obyvatel Prahy na pohoštění a řada dalších. V této záplavě by neměla zaniknout pozitivní zpráva – v Plzni v sobotu odstartoval projekt Evropské hlavní město kultury, který má ukázat, že kultura a umění je hybnou silou pro pozitivní změny.

Občanský zákoník jako strašák

29. 9. 2014
Právnický stav má již devět měsíců jedno silné společné téma – občanský zákoník. Potkají-li se dva právníci, zcela určitě se do jejich hovoru toto téma vloudí. Říká se, že žádný zákon ještě nevyvolal tolik vášní.

„Service above self“

19. 5. 2014
O právě skončeném víkendu se konala Distriktní konference Rotary Distriktu 2240 Česká republika a Slovenská republika. To, že se do Prahy sjeli rotariáni z celé České republiky a Slovenské republiky zůstalo stranou pozornosti veřejnosti, čemuž se v této turbulentní době nikdo ani příliš nepodiví. Mne to však přinutilo k zamyšlení nad tím, co bychom si od rotariánů mohli zkusit převzít, neb jsou to zkušenosti prověřené nejen časem (více než stoletou historií tohoto hnutí), ale i zkušeností celosvětovou.

S novým jarem být lepším člověkem

24. 3. 2014
Touto dobou před 24 lety na jaře 1990 projednávalo Federální shromáždění ČSR zákon č.103/1990 Sb., kterým se novelizoval hospodářský zákoník. To samo by nebylo nijak zajímavé. Podstatné na tomto zákoně však bylo, že do českého právního řádu vrátil po více než 40 letech nadace. V roce 1990 byl pojem „nadace“ české veřejnosti neznám a do jejího podvědomí se dostával zejména díky působení zahraničních nadací, které hned po sametové revoluci poskytovaly masívní podporu rodící se občanské společnosti.

Máme právo na informace o příjmech státních úředníků?

26. 3. 2013
V denním tisku jsme se dočetli, že člen správní rady Nadačního fondu proti korupci Karel Randák čelí trestnímu stíhání, protože zveřejnil informace o výši odměn Jany Nagyové, vrchní ředitelky kabinetu předsedy vlády ČR. Vrchní státní zastupitelství má zaplatit pokutu za to, že vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová zveřejnila informace o platech vrchních státních zástupců. Napadá mne, že v české kotlině opravdu něco není v pořádku.

Mezinárodní den boje proti korupci

10. 12. 2012
Na neděli 9.12.2012 připadl Mezinárodní den boje proti korupci. Proběhl spíše potichu, v poklidné atmosféře druhé adventní neděle, kdy jakoby se neslušelo o boji s korupcí hovořit.