Volební hlas nad zlato

3. 9. 2012

Startovací pozice jednotlivých politických stran či kandidátů ve volebním klání je rozdílná a nerovná. Určitou regulaci volebních kampaní může zavést zákon o financování politických stran jako například: omezení reklamy, zákaz přijímaní darů od anonymních společností atd. Zamysleme se proto, zda se čelem nepostavit pravidlu, které říká, že čím větší objem prostředků získá daná strana pro volební kampaň, tím lepšího výsledku v samotných volbách dosáhne. Nezřídka totiž zároveň platí pravidlo, že čím více prostředků pro danou kampaň strana získá, tím více závazků vůči mocenským skupinám tato strana má a bezpodmínečně je musí splnit.

Často máme dojem, že politická strana či konkrétní kandidát, který se neprezentuje jako bojovník proti korupci, nemá šanci na dosažení uspokojivého volebního výsledku. Vznikají tak paradoxní situace, kdy mocenská osoba, pro kterou je uplácení či vydírání zcela běžnou činnosti, získává vlivy díky podpoře veřejnosti. V takovýchto situacích tato mocenská osoba dosadí do čela úřadu loutku, která má zá úkol pouze působit důvěryhodně vůči veřejnosti. Takovéto loutky si svoji skutečnou úlohu po určitou dobu v podstatě neuvědomují a v momentě kdy vystřízliví, jsou velmi slabí a zbabělí a samotnému korupčnímu systému podlehnou.

Těmto negativním jevům a pravidlům musíme čelit my občané, máme v sobě obrovskou sílu a dá se říci, že veškeré korupční struktury jsou na nás a našich volebních hlasech závislé. V žádném případě se nejedná o naivní představu, ale skutečné uvědomění si síly vlastního volebního hlasu. Někteří volební kandidáti jsou ochotni nám slíbit takřka cokoliv, věnovat nejrůznější dárky, načepovat pivo za 2 Kč či dokonce na ruku vyplatit peníze za náš volební hlas. Tyto jevy by nás měly utvrdit v tom, že pro politiky je náš volební hlas zásadně důležitý.

Měli bychom důvěřovat takovým kandidátům o veřejné funkce, kteří jsou v první řadě nezávislí ve svém rozhodování, a na základě jejich minulosti lze vytvořit jejich konkrétní profil. Dokážeme se již orientovat ve schvalované legislativě a relativně objektivně zhodnotit práci příslušných politických stran či konkrétních poslanců. Někteří volební kandidáti jdou příkladem, jejich pracovní doba je téměř nepřetržitá, a proto je vyhledejme a podpořme. Můžeme těmto osobám dokonce pomoct v politické kampani – vyvěsit bannery v oknech, napsat blog, atd.

Možná, že někteří nevěří ve smysluplnost takového jednání, nicméně opak je pravdou. Je to investice do sebe sama a naší další generace.