Obstrukcí proti Centrálnímu registru smluv

3. 6. 2013

Poslanci jsou neustále pod drobnohledem nevládních organizací. Důkazem toho je nedávné zasedání Ústavněprávního výboru, které se tentokrát nekonalo na půdě Sněmovny nýbrž v Kašperských horách. Přesunutí jednání do horského prostředí bylo odůvodněno množstvím práce, které čekalo na členy tohoto výboru. Produktivita práce v prostředí odtrženém od civilizace se zajisté zvyšuje. Toto zjištění lze nepochybně vědecky potvrdit. Důležitým bodem programu bylo navíc jednání k Centrálnímu registru smluv, který je součástí 9 RESTů projektu nevládních organizací Rekonstrukce státu.

Pamatuji si úvodní setkání s poslancem Janem Farským, kdy jsme doufali v přijetí zákona o registru smluv do konce roku 2012. Obdoba tohoto zákona byla přece na Slovensku přijata během 2 měsíců! Je vskutku velmi obtížné nebo spíše nemožné prezentovat argumenty, které by znemožňovaly přijetí Centrálního registru smluv. Koneckonců je možné podrobně zkoumat slovenskou zkušenost s registrem smluv a následně vyhodnotit smysluplnost příslušných námitek. Nejčastější námitkou je zvýšená administrace. Zveřejnění smlouvy je nicméně stejně jednoduché jako odeslání smlouvy s přílohou, což názorně demonstroval Jan Farský během semináře „Slovenská zkušenost českou realitou“ dne 11. dubna 2013.[1] Samotný modul zveřejňování je navíc již vyvinut na Portálu veřejné správy.[2] Celkové investiční náklady na vývoj registru smluv se pohybují kolem 5 milionů Kč.

Jelikož logické argumenty proti zavedení registru smluv chybí, klientelistické struktury využívají obstrukční nástroje, kterými neustále odkládají již samotné jeho projednání. Nebylo tomu jinak ani v Kašperských horách, kdy poslanec ODS Aleš Rádl navrhl zpracovat další analýzu, která by opět zkoumala nákladovost a náročnost registru smluv. Dá se říct, že poslanec Rádl hledá odpovědi na otázky, které již byly dávno položeny a odpovězeny. Při značném zjednodušení lze konstatovat, že na jednu jednotku veřejné správy se vyšplhají investiční náklady na 333 Kč.[3] Je navíc s podivem, že tento požadavek byl představen po téměř ročních podrobných debatách. V horském prostředí nedaleko Šumavy myšlenka dalšího odkladu získala „nečekanou“ podporu rovněž u poslanců ČSSD a poslankyně KSČM a počtvrté již bylo projednání odloženo – tentokrát na září 2013.

Samotné jednání jsme se Vám pokoušeli zprostředkovat pomocí video dokumentace, nicméně s natáčením vyslovil souhlas pouze Jan Farský. Podrobnou reportáž z jednání výboru připravil kolega Kamil Gregor z o.s. Kohovolit.[4] Samotný tlak na přijetí registru smluv budeme stupňovat a za poslanci se vypravíme i na druhý konec světa. Je nezbytné zavést nástroj, který soustředí veškeré výdaje veřejné správy na jednom místě a umožní tak dohled ze strany laické i odborné veřejnosti.