Podpořila Vaše obec zavedení registru smluv?

14. 4. 2014

Hledáte příležitost, jak se veřejně zaangažovat ve prospěch průhledného nakládání s veřejnými prostředky? Položte si otázku, zdali Vaše obec podpořila zavedení registru smluv a začala zveřejňovat své smlouvy či objednávky na portálu veřejné správy https://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/10013/. Pokud se k tomuto kroku ještě neodhodlala, vyzvěte její vedení, aby tak učinila co nejdřív.

Na Slovensku byl registr smluv (http://www.crz.gov.sk/) prosazen během dvou měsíců a bez problémů funguje již třetím rokem. V Česku je zavedení tohoto důležitého nástroje projednáváno více jak 2 roky. Můžeme tedy Slovensku závidět? Závist je negativní vlastnost, a proto bychom spíše měli Slovensku pogratulovat, že jejich politici byli v tomto ohledu mnohem důslednější. Zavedli totiž nástroj, který umožňuje mnohem snadněji budovat důvěru mezi politickou reprezentací a občany, a to nejenom na národní či krajské úrovni, ale i v jednotlivých obcích a městech. Získání důvěry by mělo být záležitostí dlouhodobou, ačkoliv paradoxně ji lze velmi rychle ztratit.

Blíží se komunální volby, a je proto nanejvýš vhodné, aby občané získali co nejširší přístup k informacím o řízení a hospodaření dané obce. Lokální politici budou v tomto období zajisté otevřenější k dialogu, a proto společenský tlak je nyní nezbytný. Za tímto účelem založila iniciativa Rekonstrukce státu portál http://starostoveprotransparentnost.cz/, na kterém je zveřejněna mapa všech obcí, které již všechny smlouvy na portálu veřejné správy zveřejňují. Najdete zde dokonce „Výzvu starostů svým kolegům“, ve které se někteří starostové pokoušejí dodat odvahy dalším obcím, jež se zveřejňováním všech smluv doposud váhají.

Argumentace je v tomto případě poměrně jednoduchá a především srozumitelná: „smlouvy z veřejných prostředků by měly být zveřejněny na internetu“. Nejedná se navíc o žádný experiment – smlouvy již zveřejňují nejenom obce, ale i dokonce Liberecký kraj. Navíc starostové na Slovensku, kteří již několik let všechny smlouvy zveřejňují, se nekonečným diskusím v Česku diví. Návrh o zavedení registru smluv prošel sice prvním čtením, nicméně snahy o jeho rozcupování sílí.

NFPK pomohl například Spolku přátel Českého Těšína zformulovat otevřený dopis, aby se radnice ke zveřejňování všech smluv a objednávek připojila. Stejně tak postupně pomáháme budovat v tomto ohledu komunikační most mezi místními aktivními občany a radnicemi. Položte si tedy ještě jednou otázku, zdali Vaše obec zveřejňuje všechny smlouvy na internetu. Pokud ne, tak ji vyzvěte ještě dnes.