Jaromír Tenzo Krátký

Organizátor olomoucké verze světoznámé konference TEDx a spolupracovník projektu nebatsemluvit.cz, zaměřeného na pomoc ženám setkávající se s domácím násilím.

Dobrý otec

7. 10. 2019
Pracuji na projektu, v rámci kterého zveřejňujeme příběhy žen, které se setkaly s domácím násilím. Díky němu jsem se dostal do oblasti, kde dochází ke korupci a ovlivňování svědků na té nejzákladnější bázi. Jde o děti, jejichž rozhodování je v situaci, kdy jde o nejbližšího člověka už samo o sobě náročné a manipulace je tak jednodušší. Malé děti berou svého tatínka jako ikonu. Jako někoho, kdo jim pomáhá na světě. Proto dokáží zapomenout, že se nechoval úplně hezky k jejich mamince a dokonce i k nim. Ano, zůstane to někde vzadu v hlavě uloženo. Ale na čas to přebijí momenty, kdy jim otec poskytne vše, co jim na očích vidí a má o ně starost. I když ho předtím vlastně jeho vlastní dítě vůbec nezajímalo. Místo křiku obou rodičů je tu najednou láska, hračky, starání se. K tomu bodu však dochází až když je tzv. po všem, na všechno ohledně vztahu s matkou dítěte je pozdě. Nastává poté, co se žena rozhodne, že to už stačilo a rozhodne se pro odchod.