Špatné zprávy

3. 11. 2014

Výroční zpráva BIS za rok 2013 je špatná. A to hned z několika pohledů. Především plynule pokračuje ve vágní a plytké úrovni zpráv, které byly vydány v letech minulých. Tajná služba je nazývána tajnou, protože utajovány jsou a musí být metody její práce a nikoliv výsledky. Proč si vedení BIS myslí opak, zůstává záhadou a jediné vysvětlení, které se nabízí je, že ti lidé zastydli ve svém vlastním světě.

Špatná zpráva to je také proto, co se v ní neříká. Mám tím na mysli především skutečnost, že ani nejpozornější čtenář se nedozví, co dělá tato naše státní instituce, placená z peněz občanů, aby odvrátila, resp. minimalizovala rizika a hrozby, které sama popisuje. Nevím, co může být tajného na konkrétní informaci, v kolika případech BIS spolupracuje s Policií ČR, popř. kolik takových případů sama iniciovala. Veřejnost je samozřejmě dojata, dozví-li se, kolik spáchali příslušníci BIS dopravních přestupků nebo že byly aktualizovány Havarijní plány objektů služby. Pro bezpečnost ČR jsou tyto informace jistě zásadní...

V rámci objektivity je třeba přiznat, že je to však také špatná zpráva i proto, co v ní je popsáno. Byť je tento popis alibistický a vedený zjevnou snahou neuškodit především sami sobě. V kontextu událostí uplynulých dnů, resp. týdnů, vynikají zejména pasáže, týkající se zvyšující se aktivity ruských a čínských služeb na území ČR a rostoucího podílu společností Huawei a ZTE na telekomunikačním trhu. Nezvyšují se však snad aktivity zmíněných služeb u nás proto, že BIS není schopna proti nim účinně zakročit? A nemají snad čínské společnosti u nás zelenou proto, že všichni politici, vč. prezidenta republiky a předsedy vlády, podporováni a povzbuzováni velkými podnikateli, jim to umožňují? Přečetl si prezident Zeman zprávu BIS předtím, než odešel šaškovat s krtečkem do čínské televize? Dokud naši tzv. vrcholní představitelé budou nadřazovat ekonomické parametry vzájemných vztahů s jakýmkoliv státem nad všechna ostatní kritéria, nemůžeme očekávat, že bychom vůbec kdy mohli pomyslet na to, že budeme mezinárodně respektovaným státem s vlastní identitou a názorem.

Smíříme-li se s názorem, který tak krásně vyjádřil mediální expert a lektor komerčních komunikací VŠE (co to vůbec je za profesi?) Jiří Mikeš, a to že: “Jak vystupoval Zeman v Číně, vystupuje většina státníků EU. Holt, ať chceme nebo nechceme, tak Čína je velmoc.“, pak si BIS může nohy uběhat.

Z krátkodobého hlediska (a zdá se, že v jiném naše politická reprezentace kvůli svým preferencím ani neuvažuje) je to názor nikoliv akceptovatelný, ale pochopitelný a naší mentalitě odpovídající. V dlouhodobé perspektivě na něj však doplatíme. A jak si pan prezident správně prognosticky spočítal, nebude to on, ale budou to bohužel naše děti.