Martin Soukenka

Člen analytického týmu Nadačního fondu proti korupci.

Kdo ohrožuje veřejný zájem aneb Fond ve zprávě BIS

20. 1. 2014
Před týdnem média informovala veřejnost o tom, že Fond u soudu ustál návrh na své zrušení, který podala „dvorní advokátní kancelář“ známého lobbisty MSB Legal. Toho lobbisty, od něhož tehdejší předseda vlády Nečas – skrze Janu Nagyovou – chtěl získat „zákulisní informace“. Každá osoba, od které předseda vlády jakékoli země chce získat zákulisní informace, je v takové zemi – alespoň z pohledu moci – významná. Například za mnou premiér Nečas paní Nagyovou pro zákulisní informace nevyslal…

O špíně aneb to závažné zůstává skryto

18. 11. 2013
Skutečně závažné věci zůstávají před veřejností skryty. Někdy po dlouhou dobu, někdy navždy. Tak např. 11 dní poté, co Hitler rozhodl o plánu Barbarossa, měl Stalin tyto plány na stole. O tom, kdo z nejbližšího Hitlerova okolí pracoval pro ruskou rozvědku, se patrně nikdy nedozvíme. Jiný příklad představují mnohaleté odposlechy evropských politiků ze strany americké NSA, o nichž se veřejnost neměla dozvědět.

O síle jemnosti aneb pravice proti levici

9. 9. 2013
Celá historie vývoje člověka ukazuje, že skutečná síla, která nakonec vítězí, spočívá v jemnosti. Platí to obecně. Japonsko mohlo mít milionové armády hrubé síly, to ale nestačilo proti několika desítkám podivínů, jejichž „nesmyslné“ rovnice a symboly vedly ke zcela nové děsivé zbrani. A bylo po konfliktu. Tužka a papír proti puškám a kanónům. Nebo, chcete-li, děsivá jemnost proti hrubosti.

O populismu aneb Stalin náš ideál?

10. 6. 2013
Nejrůznější zástupci pravice již dlouhá léta obviňují zástupce levice z populismu či přímo z laciného populismu. Čas od času také naopak. Vždycky se z toho slova vyděsím a nemůžu pak spát. Populismus – pane Bože, taková hrůza! Léta letoucí jsem si myslel, že znám obsah tohoto slova. Domníval jsem se, že populismus je v podstatě podbízení se „vůli lidu“ a to bez ohledu na to, zda tato vůle je v zájmu prosperity či přežití tohoto lidu. Např. nápad zrušit ve škole známkování, aby se dětičky nestresovaly, považuji za krystalickou ukázku populismu a – to především – tuposti.

O lhaní si do kapsy aneb jak chutná moc

13. 5. 2013
Externí poradce exprezidenta Klause Jiří Payne nedávno obhajoval vyhlášenou abolici slovy, ze kterých mě zamrazilo: „Ústava jasně říká, že prezident má právo vyhlásit abolici (...). On ji může vyhlásit úplně, jak chce. On může udělit např. abolici všem blonďatým lidem, i to je možné. Nebo může vyhlásit abolici těm, kdo se narodili v první polovině roku.“ V tom samém rozhovoru se přitom pan Payne vzrušeně rozhořčoval nad drzostí senátorů, kteří na exprezidenta podali žalobu pro velezradu.

O pohádkách aneb kdy přijde Krakonoš?

11. 3. 2013
Bezprostředně po skončení posledního televizního projevu Michaila Gorbačova, při kterém v Kremlu v roce 1991 oznámil světu rezignaci na funkci prezidenta SSSR, se Gorbačov chtěl osvěžit ze šálku, který stál u jeho pravé ruky. Podíval se na něj, zpozorněl a s překvapením zjistil, že je prázdný. S bolestivou grimasou ve tváři si plně uvědomil vzkaz od svého nástupce – Borise Jelcina: Tady už Ti, hochu, nepatří nic a nedostaneš tu ani šálek čaje. Tvůj čas skončil. Ďábel, jak známo, se skrývá v detailu…

O počítání do deseti aneb kam dohlédne jeden prezident

14. 1. 2013
Minulé úterý jsem mimoděk vyslechl v rozhlase rozhovor s Václavem Klausem, ve kterém se přimlouvá, aby si každý člověk, dříve než se nechá strhnout k silným výrokům, napočítal aspoň do deseti. Svatá pravda. Napočítal jsem si tedy do deseti, sedl si a napsal tuto glosu. Obsahuje ukázku otázek, na které neznám odpověď.

O propojenosti politiky a byznysu aneb „mapa české korupce“

14. 11. 2012
Ví se dávno, že základním principem strategie je koncentrace. Koncentrace armády, moci, peněz, krásy - a to v pravý čas a na pravém místě. Co se ví už méně, je, že základním principem tunelování je opak koncentrace - diverzifikace. Chcete příklad? Tak třeba si hypoteticky představte, že z každé prodané jízdenky Vám jde do kapsy několik málo haléřů. Nebo z každé uskladněné injekční stříkačky v nějaké nemocnici koruna. Už chápete? Pro každého jednotlivce to jsou směšné částky, nad kterými každý mávne rukou. Haléře a koruny. Jenže když se to všechno následně zkoncentruje na jednom účtu, jsou z toho kolosální částky a - kolosální moc.

O důchodech aneb předpovídání je obtížné, zvláště jde-li o budoucnost

29. 10. 2012
V nedělním diskusním pořadu byl jedním z diskutujících i odstupující ministr Jaromír Drábek. Ve své funkci prokázal, že je mistr propagandy, na což Fond upozorňuje již od března. Vedle jiných témat hovořil pan Drábek i o nutnosti důchodové reformy a zavedení tzv. druhého pilíře. Konstatoval, že o nezbytnosti reformy vzhledem k nepříznivému demografickému vývoji není pochyb a že se na tom shodnou všichni ekonomové, kteří se tím zabývají. Při vší úctě, osobně jsem ke tvrzení a doporučení ekonomů dramaticky skeptický (přesněji: nevěřím jim ani slovo).

Poručík Columbo aneb Případ o růstu (a) dluhu

15. 10. 2012
V televizi nyní opět opakují seriál o bystrém a úspěšném detektivovi – poručíku Columbovi. Mám to rád – z mnoha důvodů. Columba sleduji vždy, když ho opakují a tajně si přeji mít jeho výsledky. Vedle jiných poučení je v tomto seriálu krystalicky ukázáno, že detaily jsou důležité.