Michaela Tejmlová

Externí spolupracovnice NFPK, nyní pracuje pro službu Evropské komise Vaše Evropa Poradenství.

Jak je vnímán Miroslav Pelta v Jablonci nad Nisou

5. 6. 2017
Pocházím z Jablonce nad Nisou a do komunální politiky jsem zde mimo jiné vstupovala se zájmem zjistit, jestli to tu je skutečně skoro vše pod taktovkou Miroslava Pelty a název Peltov je používán lidmi oprávněně. Miroslav Pelta je zde řadovým zastupitelem za ODS, ODS je v koalici a má pozici primátora a jednoho ze tří jeho náměstků. Pana Peltu jsem poznala poprvé, když mě svezl jako stopařku z Prahy do Jablonce v dobách mého vysokoškolského studia. Už tehdy působil tak, že ho zajímají úspěšní lidé a že je svým způsobem, ač pro mě zvláštním, srdcař. Spousta Jablonečanů má pocit, že Pelta Jabloncem vládne. Někteří jsou za něj rádi a jsou rádi za to, že do Jablonce dostane peníze a je jim jedno, jakým způsobem.

Jaké politiky bych si přála aneb lidskost nadevše?

19. 9. 2016
S blížícími se krajskými a senátními volbami se zamýšlím nad tím, jaké politiky bych si vlastně pro naši společnost přála a jak politiky prozatím vnímám. Není mi jedno, jak je naše země spravována a věřím, že by to nemělo být jedno nikomu z nás. Často se setkávám s názorem, že „k volbám tedy určitě nepůjdu“ a že „to je stejně jedno, kdo se tam dostane, stejně se nic nezmění“ či „politika je špinavá a není dobré si s ní špinit ruce a slušný člověk v ní nic nedokáže“. Dalším přesvědčením je pak to, že „v politice se sice krade, ale přece když už někdo je v politice, tak by byl blbý, kdyby si z toho nevyvodil výhody pro sebe“. Že by stále přežívající vědomí komunismu „kdo neokrádá stát, okrádá rodinu“?

Chtějte po politicích, ať jsou transparentní. A pokud se toho bojí, ptejte se, zda jste volili správně

16. 11. 2015
Jak je výstižně vysvětleno na stránkách Franka Bolda, v demokratickém státě by měla být možnost občanů podílet se na rozhodování o záležitostech týkajících se místa, ve kterém žijí, zcela samozřejmá. Proto také Listina základních práv a svobod říká, že občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Místní samospráva je z povahy věci občanům nejblíže a má tak velký potenciál fungovat právě na základě širšího zapojování občanů do její činnosti a podpory veřejné debaty. Do správy věcí místních se přitom občan může zapojit tak, že se mu podaří uspět v komunálních volbách a je z něho zastupitel nebo se jako odborník zapojí do práce výborů, což je iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva.

Nikdy jsi u nás nepracoval? Máš smůlu, a s Tebou i ČR

8. 6. 2015
Máte zájem o vedoucí pozice ve státní správě a chtěli byste přispět ke kvalitní státní správě v ČR? Máte smůlu, pokud jste nepracovali na vedoucích pozicích na ministerstvech, krajských nebo městských úřadech nebo v mezinárodních institucích. Pro vedoucí oddělení se nevyžaduje předchozí zkušenost na vedoucí pozici, ale i přesto se vyžaduje to, že ve veřejné správě pracují. Toto pravidlo zavedl zákon o státní službě, který 1. července 2015 vstupuje v účinnost. Ač toto bylo silně kritizováno jak Evropskou komisí, tak neziskovými organizacemi. Vede to k tomu, že pokud se objeví nějaká zajímavá vedoucí pozice ve státní správě, jsou z ní žadatelé bez zkušenosti na vedoucí pozici ve veřejné správě předem vyloučeni. Často se říká, že naše státní správa potřebuje zkvalitnit a zefektivnit. Tím ale, a současní úředníci mi odpustí, znám jich výborných spoustu, že si státní správu „zabetonujeme“ pouze těmi, co v ní pracují, se toho dle mého názoru nedosáhne.

Je cosi shnilého ve státě dánském?

13. 4. 2015
V letadle do Kodaně se těším, že zjistím, jak to ti Dánové dělají, že se umisťují již řadu let jako nejméně zkorumpovaná země. Ještě v českých novinách se děsím titulku „Advokáty už stát nebude muset soutěžit“ pojednávající o tom, že stát si bude moci vesele vybírat své známé advokáty pro poskytování právních služeb (zákon sice pojednává o právním zastoupení, ale známe českou vynalézavost o tom, využít výjimek ze zákona na maximum). Ale zpět k Dánsku. Dánský velvyslanec při hledání odpovědi na tuto otázku poznamenává, stejně jako Jan Hnízdil, že důvěra ve veřejnou správa patří mezi 3 faktory, které mají vliv na lidské zdraví, vedle vymahatelnosti práva a dobrých mezilidských vztahů. Jeho slovy pak korupce ohrožuje život všech těch, jejichž denní život závisí na celistvém jednání úřadů a úředníků. Tj. nás všech.

Oklešťovaný služební zákon aneb jak naši volení zástupci riskují miliardy z EU fondů

8. 9. 2014
O služebním zákonu toho bylo již napsáno tolik, že jediné, co je dle mého nyní užitečným, je to vše zjednodušit a opět se podívat na základy toho, o co vlastně jde, proč je pro nás občany dobrý a co by měl obsahovat?

Je ČR stále právním státem?

27. 1. 2014
Česká republika je dle Ústavy, kterou jsem se učila před přijímacími zkouškami na Právnickou fakultu zpaměti, právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Wikipedie pak říká, že předpokladem fungování právního státu je právní jistota, tedy zejména jednoznačnost a vymahatelnost práva a nezměnitelnost právního řádu. Jak je tedy možné, že poslední dobou více a více nejen politických debat začíná slovy „Víte, na to jsou různé právní názory.“?

Uzdravme korupci sami v sobě a tedy v celé společnosti

23. 9. 2013
Tento týden jsem měla tu čest účastnit se diskuse v rámci konference FORUM 2000 na téma Korupce jako protitransformační síla. Nejvíce mne zaujal lidský přístup moderátora, ředitele Asijské univerzity v Thajsku, pana Viphandha Roengpithya, u něhož jsem doufala, že bude mít evropskou zkratku svého jména, obávajíc se, jak si jeho jméno zapamatovat. Překvapil mne milý a usměvavý pán, který byl rád za oslovení VIP a jeho přístup ke korupci. Dovolím si tady sdílet pár myšlenek, se kterými souzním a které je dobré si, možná i v souvislosti s blížícími se předčasnými parlamentními volbami, připomenout.

Evropská komise ztrácí trpělivost a možnost čerpání dotací pro období 2014-2020 je vážně ohrožena

20. 5. 2013
Pan ministr Kubice nedávno prohlásil, že odpolitizování státní správy zajistí v ČR snad pouze vesmírná loď. Evropská komise (dále jen Komise) takovéto výmluvy neakceptuje a opět apeluje na Českou republiku a žádá odpolitizování naší státní správy. Česká republika jako jediná země v EU doposud nezajistila profesionalizaci a odpolitizování státní správy. Zákon o státní službě, který by odpovídal evropským standardům a zajistil nezávislou a profesionální státní správu, požaduje po ČR oficielně již od roku 2011 a naposledy ve svém pozičním dokumentu z října 2012 označila přijetí kvalitního zákona o státní službě za tzv. ex-ante konditionalitu, tedy podmínku pro výplatu evropských fondů pro nové programovací období 2014-2020.

Úplné odpolitizování státní správy – zajistí naši volení zástupci nebo pouze vesmírná loď?

6. 5. 2013
Již při vstupu naší země do EU jsme se zavázali k tomu, že přijmeme zákon o zaměstnancích státu, kteří kromě jiného vytváří zákonné normy pro nás všechny. EU šlo především o tom, aby ČR měla nestranný úřednický aparát, kterému lze důvěřovat mj. také při správě nemalé částky peněz z evropských fondů.