Miroslav Mareš

Publicista, novinář a badatel. Získal novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského za novinářskou odvahu, s níž se podílel na zpracování citlivého tématu v kauze Budínka u Dobronína.

Bahno investigativní žurnalistiky

24. 4. 2017
Odkrývání korupčních aktivit i nečestného jednání politiků v sobě nese odvahu ušpinit se od bahna české politiky. Pravda se obvykle skrývá za nánosem bahna, které má zamaskovat veškeré nečestné jednání. Proniknout vrstvou bahna v sobě nese odvahu riskovat novinářskou čest a dobré jméno při pojmenování toho, o čem by politici nejraději nemluvili. Například náměstek vysočinského hejtmana za hnutí ANO Josef Pavlík neřekl voličům pravdu o svém členství v Komunistické straně Československa. Později vyšla najevo i informace o jeho členství v Lidových milicích, ozbrojené složce KSČ. Náměstek vysočinského hejtmana už musel pozastavit své členství v hnutí ANO, když nedokázal vysvětlit motivy svého jednání.

Jihlavská bezmocnost právní války za veřejné peníze

8. 2. 2016
Umíte si představit, že byste opravili sousedovi dům bez jeho vědomí či souhlasu a následně by si soused na Vás stěžoval? K podobně absurdní situaci došlo v Jihlavě, kde již několik let probíhá právní bitva mezi Statutárním městem Jihlava (dále Jihlava) a SVAKem Jihlavsko (dále SVAK). Už tři roky mají plynout příjmy z provozování vodárenské infrastruktury do pokladny Statutárního města Jihlavy, která tak každý den přichází o statisíce korun . Před několika dny mi byla anonymně doručena kopie dopisu, který Jihlavě dne 26. 1. 2016 zaslal SVAK. Uvádí v něm, že Jihlava provedla rozsáhlou investici na kanalizaci, které ovšem není vlastníkem, což mělo a především bude mít nedozírné následky pro rozpočet města Jihlavy.

Nová závažná zjištění v kauze jihlavské vody

14. 9. 2015
Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko (dále SVAK) zadává zakázky převážně bez jakékoliv soutěže na základě takzvané in-house výjimky. Tuto výjimku ovšem využívá pravděpodobně protiprávně, což může pro SVAK znamenat, že by vracel desítky milionů Kč evropských peněz. Je to přitom tentýž SVAK, který odmítá Jihlavě vrátit vodárenskou infrastrukturu v hodnotě miliardy Kč, ačkoliv Jihlava vystoupila ze svazku k 31. 12. 2012 a majetek měl být Jihlavě vrácen do 31. ledna 2013! Jihlava tak denně přichází o statisíce korun na ušlém příjmu z provozování vodovodů a kanalizací.