Ondřej Prokop

Dlouholetý podporovatel NFPK, internetový podnikatel a specialista na on-line smart marketing.

Otáčí se naše společnost doleva?

4. 4. 2016
Tento text překvapivě nebude o návštěvě Čínského prezidenta a bujarého vítání jeho reprezentace v podobě vlajek a billboardů. Pokud se totiž podíváte na fotografie z obdobných návštěv například z Velké Británie nebo Francie, pompéznost přivítání byla i tam stejná či dokonce ještě větší. Ale o tom opravdu psát nechci, protože to nepovažuji za projev nějakého špatného politického směřování, naopak, myslím si, že nám partnerství s Čínou přinese kapitál pro náš průmysl. Rád bych ale poukázal na své drobné zděšení, kolik současných politických stran a hnutí směřuje svou ideologii čím dál tím více doleva. Krásnou ukázkou takového příkladu zrodu nového levicového bloku bylo zastupitelstvo hl. m. Prahy minulý týden, kdy se projednával bod tzv. „Kliniky“. Jednoduše řečeno, jedná se o občanskou iniciativu, která dělá krásné věci, dělá je zdarma a nezištně pro druhé, tak trošku v „hippie“ stylu. Starají se vzájemně o děti na způsob školky, provozují kavárnu, obchod se směnou zboží, různé druhy školení a další služby. Má to ale jeden háček. „Squatersky“ obsadili budovu, která jim nikdy nepatřila a která patří státu. Nemají žádnou právní subjektivitu, nejsou ani neziskovou organizací. Co je, však nejhorší je to, že v budově, kde se sdružují děti v něčem, co přirovnávají ke školce, neteče teplá voda a budova je v mnoha ohledech ve špatném až nebezpečném stavu. Porušují tam předpisy a bohužel i zákony. Ačkoli základní myšlenka je krásná a bohulibá, nemohu souhlasit s anarchistickým porušováním zákonů a předpisů. Pro mě je a vždy bude soukromé vlastnictví nadřazeno všemu ostatnímu.

Jak vidím Prahu a její městské části rok od voleb?

23. 11. 2015
Je to již více než rok, kdy jsme v komunálních volbách volili nové zastupitele. Pro mnoho měst to byly volby přelomové. Mnohde moc předávaly roky zaběhlé struktury novým uskupením, které se vyvinuly z občanských iniciativ. V říjnu 2014 jsem se sám stal zastupitelem 11. pražské městské části právě v čele jednoho z nových hnutí. Půl roku jsem zde byl v radě města a pomohl jsem očistit a narovnat městkou společnost starající se údržbu zeleně a správu městského majetku. V minulých letech společnost tvořila zisk kolem 1 milionu Kč, za rok 2015 se rýsuje zisk přes 12 milionů Kč a to při výrazném snížení mandátní odměny směrem od městské části. Tzn., že město za stejné služby platí méně peněz a společnost i přesto dokáže generovat téměř dvanáctkrát vyšší zisk než v předchozích obdobích. Je to jen jeden příklad toho co se za rok povedlo, který znám dopodrobna a mohu si na něm odškrtnout svůj malý podíl zásluhy. Toho dobrého se pochopitelně nejen na Praze 11 stalo za rok od voleb hodně.

Jihoměstské Palermo se mění k lepšímu

16. 2. 2015
Městská část Praha 11 má dlouhodobě asi stejně špatnou pověst jako Praha 10. Posledních 8 let na Jižním Městě bylo spojeno s naprosto neskrývaným propojením vedení radnice s pochybnými podnikateli, právníky a lobbisty. Linka kolem bývalého starosty Dalibora Mlejnského a jeho věrných vedla až k takovým „celebritám“ jakými jsou Tomáš Hrdlička, Ivo Rittig nebo Roman Janoušek. Místní obyvatelé a občanská sdružení mluvila o organizovaném zločinu koordinovaném přímo z radnice. Jelikož na Jižním Městě bydlím prakticky od svého narození, snažil jsem se posledních několik let proti této „mafii“ bojovat.

Proč již více než rok podporuji Nadační fond proti korupci?

15. 7. 2013
Kde a jak jsem Nadační fond proti korupci objevil, si již přesně nepamatuji. Vím ale dobře, že to bylo v době, kdy jsem si sám říkal, že hranice korupce v naší zemi již přerostla únosné meze. V té době jsem byl velmi zaneprázdněn koncem svých studií, jejichž dokončení se zdálo být prakticky nemožné, společně s pracovním vytížením, takže osobní angažování se v politice nebo v jiných oblastech jsem tehdy z časových důvodu rovnou zamítl. Hledal jsem možnost, jak alespoň pasivně přispět ke snížení korupce v naší zemi.