Absurdní drama před soudem

1. 7. 2013

V uplynulém týdnu se dostaly před soud dvě velké kauzy související s NFPK. Ve středu jedno řízení začalo – Obvodní soud pro Prahu 1 začal projednávat obžalobu proti členovi správní rady Karlu Randákovi. O den později naopak jiné řízení skončilo – Městský soud v Praze rozhodl o žalobě Ivo Rittiga. Co jednání přinesla?

Karel Randák je stíhaný pro trestný čin neoprávněného nakládání s osobními údaji; trestný čin dle obžaloby spáchal tím, že se měl podílet na zveřejnění výše platu a mimořádných statisícových odměn Jany Nagyové. Celé trestní stíhání se jeví od začátku zcela nesmyslným. Karel Randák se na zveřejnění údajů nepodílel, což však není rozhodné, neboť vytýkané jednání ani nemůže být trestným činem. Jak judikoval Nejvyšší správní soud, zaměstnanec veřejné správy je příjemcem veřejných prostředků, a veřejnost má proto právo znát informaci o výši jeho platu. Podrobné informace o věci přináší NFPK pravidelně na svých stránkách, omezím se tedy na několik svých postřehů.

Při hlavním líčení se absurdita celého případu projevila naplno. Nejprve při čtení obžaloby nebyl nikdo z přítomné veřejnosti schopen pochopit tvrzení státní zástupkyně Martiny Adámkové, že zveřejněním pravdivých údajů o výši platu byla Janě Nagyové způsobena vážná újma. Následně jsme se dozvěděli, že nakládání s výplatními páskami na Úřadu vlády nepodléhá žádné evidenci, pásky jsou předávány mezi jednotlivými pracovníky bez potvrzení převzetí a může je tisknout – aniž by to bylo kdekoliv zaznamenáno – větší množství osob. Nakonec jedna ze svědkyň uvedla, že na podkladech pro zpracování mzdy Jany Nagyové je podepsaná ona sama a že sama si i dělala pracovní výkaz. Další hlavní líčení nařídila soudkyně Dana Šindelářová na 15. červenec. Věříme, že to, co se dozvíme od dalších svědků, může být opět velice zajímavé.

Ve čtvrtek rozhodl soudce Tomáš Novosad o žalobě, kterou podal Ivo Rittig proti NFPK. V žalobě se Ivo Rittig domáhal, aby z webových stránek NFPK byly odstraněny informace týkající se tunelování Dopravního podniku hlavního města Prahy. Spor byl – zatím nepravomocně – ukončen tím, že žádný z požadavků Ivo Rittiga nebyl shledán oprávněným, a žaloba tak byla zcela zamítnuta.

Dle závěrů soudu je spojení, které učinil NFPK, tedy spojení žalobce (Ivo Rittiga) s Dopravním podnikem důvodné. A je rovněž po právu, pokud NFPK, s užitím slova pravděpodobně, sdělil veřejnosti, že Ivo Rittig byl konečným příjemcem 17 haléřů za každý prodaný lístek. NFPK se tak v řízení podařilo dokázat to, co se zatím policii prokázat nedaří.

To, zda spolu obě uvedené kauzy souvisí jen časově, či i jinak, a nakolik je vztah mezi Janou Nagyovou a Ivo Rittigem těsný, jak naznačoval Karel Randák v rozhovorech pro média, je již téma na jinou glosu.