NADAČNÍ FOND MÁ BÝT ZRUŠEN!

25. 11. 2013

Přesně to požaduje advokátní kancelář MSB Legal, která zrušení NFPK v prosinci roku 2012 navrhla soudu. Svoji argumentaci staví na konstatování, že „činnost Nadačního fondu, jež je specifikována rovněž v jeho Statutu… nenaplňuje podstatu obecně prospěšného cíle“. Konkrétně se jim nelíbí, že Nadační fond má podle svého Statutu přispívat k vytvoření a udržování databáze případů korupce a vytvářet podmínky investigativní činnosti s cílem odhalovat korupční jednání.

Zákon jmenuje obecně prospěšné cíle nadací, ale uvádí je jen příkladmo a záměrně vytváří prostor pro rozšiřování toho, co za obecně prospěšné lze považovat. Boj proti korupci za takový cíl rozhodně je možné pokládat. Například dle Občanskoprávní úmluvy o korupci, kterou Česká republika podepsala již v roce 2000, představuje korupce velké ohrožení zákonnosti, demokracie a lidských práv i nestrannosti a sociální spravedlnosti. Jsme tedy přesvědčeni, že MSB Legal se ve svém závěru o rozporu činnosti NFPK se zákonem mýlí.

MSB Legal dále NFPK vyčítá, že jeho činnost je „systematicky zaměřená na navrhovatele a vymezený okruh jeho klientů“. Ani to není pravda. Ke dni, kdy byl návrh na zrušení podán soudu, Nadační fond udělil cenu za odvahu šesti whisteblowerům, poskytl 28 nadačních příspěvků, vydal 64 tiskových zpráv, uspořádal 11 tiskových konferencí, na kterých prezentoval 7 různých korupčních kauz. Nemáme pochopitelně informace o klientech MSB Legal, domníváme se však, že jejich klientů se týká pouze kauza Dopravního podniku hl. m. Prahy a kauza Nemocnice na Homolce. Jak je vidět, nesměřuje činnosti Nadačního fondu proti předem určeným konkrétním osobám. NFPK se zajímá o případy korupce v České republice, ať je podezřelým z korupčního jednání kdokoliv.

Jistě se najdou v České republice subjekty, kterým boj s korupcí může vadit. To však nemůže nic změnit na tom, že boj proti korupci jednoznačně mezi obecně prospěšné činnosti patří, a tedy pro takovou činnost je možné zakládat i nadace. Věříme proto, že soud rozhodne v krátké době a návrh na zrušení NFPK bude zamítnut.