Spravedlnost po česku

10. 11. 2014

Představme si následující virtuální situaci. Jedete po dálnici a zastaví vás hlídka dopravní policie. Nesvítí vám pravé potkávací světlo. Pro policistu nepřekonatelný problém a tak vám zakáže pokračovat v jízdě. Brbláte, ale říkáte si, no co, moje chyba. Záhy zastavuje hlídka další vozidlo, kterému nesvítí obě potkávačky a řidič je zpitý pod obraz. Policista nechá řidiče vystoupit a ejhle, ona to je vážená osobnost veřejného života. Policista chvilku s dotyčným klábosí a pak mu pokyne, aby pokračoval dále. Vy stojíte u svého odstaveného vozu a nevěříte vlastním očím. Myslíte si, že to není možné? Ale je.

Nyní již reálná situace. Existuje znalec, který se jmenuje Vladimír Sitta. Ano, je to ten Sitta, který se nebál a vystoupil proti skupině kolem Iva Rittiga. V důsledku konání podivných policistů, ještě podivnější státní zástupkyně JUDr. D. Máchové a lidí kolem Iva Rittiga došlo k tomu, že byl Ing. Sitta obviněn z několika trestných činů. Trestné činy, kterých se měl dopustit, nemají absolutně žádný vztah ke zpracovávání znaleckých posudků a ani nejsou v žádném vztahu s výkonem práva znalecké činnosti. Přesto mu byl výkon znalecké činnosti pozastaven s odkazem na to, zjednodušeně řečeno, že trestní stíhání je neslučitelné s výkonem tak vážené a odpovědné profese. Pozastavení práva výkonu znalecké činnosti bylo možná formálně učiněno dle práva, ale nikoli dle principů spravedlnosti.

Druhým aktérem našeho příběhu je znalec prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. Podle dostupných informací bylo proti prof. Smejkalovi zahájeno trestní stíhání pro úmyslný trestný čin. Trestní řízení mělo být zahájeno v přímé souvislosti s výkonem znalecké činnosti, resp. se zpracováním nepravdivého znaleckého posudku. Přesto mu nebyl výkon znalecké činnosti pozastaven. Šušká se, že v případě prof. Smejkala vyčkává Ministerstvo spravedlnosti na výsledek trestního řízení, neboť prof. Smejkal je váženým a vlivným znalcem, tudíž se musí přistupovat k jeho případu opatrně a s rozvahou.

Ono to ale nebude s tou spravedlností v naší zemi zase tak špatné. Nedávno jsem zaregistroval v médiích, že Česká obchodní inspekce provedla zátah na prodejce hřbitovního zboží. Několik nezodpovědných a zlotřilých prodejců prodávalo hřbitovní svíčky bez návodu a bezpečnostní přelepky. Naprosto správně je stihl spravedlivý trest v podobě mastné pokuty. Prodej svíček bez návodu k použití je zásadní problém a je věčná škoda, že tato problematika nespadá do gesce ministerstva školství, neboť ministr Marcel Chládek by, s kreativitou sobě vlastní, okamžitě tyto případy systematicky začal řešit. Nebo by se k tématu alespoň vyjádřil, pokud by zrovna neřešil nějaké jiné zásadní problémy, jakými jsou např. jídelní automaty na školách nebo zda má začít vyučování v 8 nebo 9 hodin ráno.