Glosy

Za text glosy cele odpovídá autor, nikoli Nadační fond proti korupci. Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko Nadačního fondu proti korupci.O nenažrané bestii aneb o hodnocení druhých

25. 5. 2015 , Martin Soukenka
Ztratit pocit nadřazenosti nad svým okolím je bolestivé. Platí to od profesorů po politiky, od umělců po sportovce, od mužů po ženy. A může být přímo ubíjející, když si je poražený nucen ráno vždy znovu a znovu čerstvě uvědomit převahu vítěze. Řeší se to prací. Nebo alkoholem. Také ale nedovoleným „odstavením“ vítěze. Bohužel i tak, jako v případě J. F. Kennedyho – pozváním do Dallasu… Nedávno vláda – s mediálně známým ministrem financí – schválila dokument, v němž se uvádí: „V rámci postupného navyšování biopaliv jako alternativních paliv z obnovitelných zdrojů energie v dopravě je nutno vycházet z reálného faktu, že 10% cíle v roce 2020 nelze dosáhnout nízkoprocentním přidáváním biopaliv do motorových benzinů a nafty (…), a proto je vhodné v nejbližší době (…)“ a následuje dlouhý výčet opatření – např. širší využití jak čistých biopaliv, tak vysokoprocentních biopalivových směsí především v rezortu zemědělství, v oblasti stavebnictví, těžařství či u dopravních podniků, pro pohon vozů Českých drah apod.

Rath a jeho nemoci

18. 5. 2015 , Petr Soukenka
Před mnoha lety jsem byl odveden do tehdy ještě socialistické a poloprofesionální armády. Kamarádi mi říkali, že jsem hlupák, neboť jsem se mohl velmi snadno službě vlasti vyhnout. Stačilo zvolit vhodnou nemoc. Kamarádi mi nabídli celou škálu strašných chorob, které by jistě znamenaly modrou knížku. Namátkou si vzpomínám na některé z nich: chronická bolest zad, chronická bolest hlavy, nepravidelné a neočekávané výpadky paměti, hučení v uších, nepravidelné ztráty vědomí, pomočování… Tyto choroby se mi opět vybavily v souvislosti s úrazem/neúrazem exhejtmana Davida Ratha. Čekal bych, že coby lékař přijde s nějakou uvěřitelnou nemocí, která by byla hodna jeho „velikosti“. Téměř jistě jsem očekával doposud nějakou neprobádanou formu karcinomu, také hluboké deprese nejsou špatné (ty bych dokonce pochopil), ale pád z kola, který nikdo neviděl, bez jediné oděrky a pohmožděniny, mi přijde jako mimořádně nevěrohodný příběh. To už mohl doma spadnout ze štaflí a nemusel kvůli tomu, jezdit na kole. Chování Davida Ratha je nedůstojné, zbabělé a připomíná tragikomickou frašku.

Výroční zpráva jako vysvědčení

11. 5. 2015 , Janusz Konieczny
Každý zodpovědný rodič si na konci pololetí bedlivě prohlédne vysvědčení svého dítěte. Navíc jsou rodičům obvykle okamžitě k dispozici žákovské knížky - těžko totiž syn nebo dcera uspějí s výmluvou, že žákovská knížka zmizela, nemluvě o vysvědčení. Účetní výkazy obchodních společností připomínají ve značné míře obdobu vysvědčení – obsahují informace o hospodaření dané společnosti s tím, že některé společnosti tyto informace se pokouší zatajit, jiné se naopak jimi chlubí. Není mým cílem kritizovat společnosti, kterým se zrovna nevede stejně tak jako žáky, kteří obdrží špatné známky. Jádrem problému je zjištění, že zatímco žák základní školy se neodváží neukázat svoje vysvědčení rodiči, obchodní společnosti nemají problém zatajit své účetní výkazy před veřejnosti, ačkoliv je takovéto chování v rozporu se zákonem. Společnost Bisnode, která dodává ucelené informace o hospodaření společnosti, nejednou potvrdila, že více jak 50 % všech obchodních společností nesplňuje svoji informační povinnost. Tento závěr koneckonců potvrzují i zkušenosti NFPK, kdynaráží na případy, že společnosti nemají zveřejněno dokonce i 5 - 10 účetních závěrek a často navíc neobsahují údaje, které jim ukládá zákon. Umíte si představit, že podobným vzdorem by se projevily děti vůči svým rodičům? Kde se tedy stala chyba? Praxe totiž ukazuje, že informace o svém hospodaření zatajují zvlášť ty společnosti, které mají vážné problémy, případně podnikají nekalé aktivity.

Májová

4. 5. 2015 , Martin Šorm
Pondělní glosu chápu jako správný moment pro zamyšlení a odlehčenou formou spravit případné čtenáře názorem svým, se kterým mohou, ale také nemusí souhlasit. Pohledem do kalendáře bylo téma jasné. První máj! Úplně se nabízí trochu nostalgicky zavzpomínat na doby, kdy jsem byl nahnán se svými vrstevníky na Letenskou pláň a s mávátky jsme vzdávali hold tehdejším mocipánům na tribuně. Zároveň je na místě si připomenout jak vlastně tento u nás poněkud zprofanovaný svátek práce vznikl a že u jeho zrodu byly dělnické manifestace v Chicagu zakončené cíleným výbuchem nálože. Jistě bych do textu zapracoval něco málo slov o probouzení se přírody unavené po náročné zimě a o symbolu lásky, která rezonuje v duších zamilovaných.

Antilopa losí

27. 4. 2015 , Petr Soukenka
Jeden z donátorů našeho fondu mě upozornil na to, že bychom se měli místo korupce zaměřit na neefektivitu a nehospodárnost výkonu státní správy, konkrétně ve zdravotnictví, vědě a výzkumu a ICT projektech. Nejde prvoplánově o rozkrádání a tunely. Jde o realizaci projektů zcela zbytečných, které mnohdy slouží pouze k tomu, aby uspokojily ambice jednotlivce nebo aby jednotlivec nebo skupina měla tak říkajíc do čeho píchnout. Shodou okolností se mi několik dní po schůze s donátorem dostalo do rukou několik záznamů z informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Když jsem materiály letmo pročetl, tak jsem se domníval, že jde o žert. Nahlédl jsem tedy přímo do zmíněné databáze a nestačil jsem se divit. Projekty byly skutečné a navíc jsem se i zasmál. Bohužel za veřejné peníze.

Děti, sport a korupce

20. 4. 2015 , Lenka Deverová
Řetězec Kaufland předvádí televizní spot s malými hokejisty a sloganem „Není nic lepšího, než být součástí silného týmu, není nic hezčího, než být celým srdcem u toho ….“. Když už se mi vloudil do sledování televizního programu, stáčí mé myšlenky k aféře, která se také týká hokeje – úplatkářské aféry okolo trenéra hokejové reprezentace Vladimíra Růžičky. V souvislosti s touto kauzou se dosti často ozývají hlasy, že v oblasti sportu je to obvyklá praxe – chtějí-li rodiče zajistit svému dítěti ve sportu lepší pozici, zaplatí si ji. Nevím, jak jinak takovou situaci nazvat než jako korupční. A bohužel akceptovanou, a to již mnoho let. Dovolím si citovat bývalého brankáře Jiřího Holečka: „Už když jsem kolem 90. roku nějaký čas trénoval Slávii, šel jsem se někdy podívat i na malé hokejisty. A tam byl brankář, jednoznačně nejlepší, který vůbec nechytal. Seděl, protože rodiče někoho jiného měli více peněz. To se samozřejmě děje i dnes.“

Je cosi shnilého ve státě dánském?

13. 4. 2015 , Michaela Tejmlová
V letadle do Kodaně se těším, že zjistím, jak to ti Dánové dělají, že se umisťují již řadu let jako nejméně zkorumpovaná země. Ještě v českých novinách se děsím titulku „Advokáty už stát nebude muset soutěžit“ pojednávající o tom, že stát si bude moci vesele vybírat své známé advokáty pro poskytování právních služeb (zákon sice pojednává o právním zastoupení, ale známe českou vynalézavost o tom, využít výjimek ze zákona na maximum). Ale zpět k Dánsku. Dánský velvyslanec při hledání odpovědi na tuto otázku poznamenává, stejně jako Jan Hnízdil, že důvěra ve veřejnou správa patří mezi 3 faktory, které mají vliv na lidské zdraví, vedle vymahatelnosti práva a dobrých mezilidských vztahů. Jeho slovy pak korupce ohrožuje život všech těch, jejichž denní život závisí na celistvém jednání úřadů a úředníků. Tj. nás všech.

Dobré zdroje

30. 3. 2015 , Jan Kraus
Čeští policisté dostali informaci o podezřelém kontu (neznámý majitel) na které přišlo 25 milionů EUR od švýcarské policie, která požádala o pomoc v rámci vyšetřování podezření, že mohlo jít o praní špinavých peněz. Kauza byla iniciována aktivitou Nadačního fondu proti korupci, konkrétně dopisem jeho ředitele švýcarské prokuratuře, ve kterém požádal o prověření finanční transakce. S tím, že podle neověřených informací mohl mít převod peněz souvislost s prezidentskou amnestií Václava Klause.

Zveřejňování smluv národním sportem

23. 3. 2015 , Jiří Skuhrovec
Dobrovolné zveřejňování smluv ministerstvy je fíkovým listem, který má zakrýt, že vláda už rok zdržuje schválení zákona o registru smluv. Začátek letošního roku byl na zveřejňování smluv mimořádně úrodný. Ministerstvo financí zveřejnilo seznam všech smluv od roku 2010, Jihomoravký kraj se pochlubil vlastním registrem smluv a premiér dokonce vyzval ke zveřejnění smluv všechna ministerstva. Jako na potvoru si k tomu vybral den, kdy jsme s Rekonstrukcí měli ohlášený briefing pro novináře k připravovanému státnímu registru - snad aby náhodou nevyšel negativní článek, že vláda s povinným zveřejňováním už rok otálí.

Literární talent

16. 3. 2015 , Karel Randák
Uplynulé týdny byly mimořádně bohaté na mediální hvězdy z mnoha oborů. U soudu s Janou Nečasovou-Nagyovou prohlásil bývalý ředitel Vojenského zpravodajství Páleník o svém zástupci Rostislavu Pilcovi: „Sám za sebe se stydím, že jsem měl takového zástupce. Projevil absolutní odbornou negramotnost.“ Jen stěží si lze představit výrok, který by lépe vystihoval Páleníkovu zupáckou nabubřelost a jeho okázalé pohrdání pravidly. On sám je totiž čítankovým příkladem toho, jak to dopadá, když je na významné místo ve státní správě jmenován odborně negramotný kariérista. Další podobnou perlou je výrok JUDr. Sokola, který se ve své řeči u soudu s manžely Kottovými ohrazuje proti navrhované výši trestu argumentem, že by se z nich tím stali asociálové a bezdomovci. Při vší úctě ke schopnostem pana doktora, tentokrát skutečně přestřelil. Šíbři kalibru Kottových se jistě nikdy bezdomovci nestanou a asociálové se z nich dávno stali, a to v okamžiku, kdy rozjeli svůj výnosný „business“.