Glosy

Za text glosy cele odpovídá autor, nikoli Nadační fond proti korupci. Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko Nadačního fondu proti korupci.O pohádkách aneb kdy přijde Krakonoš?

11. 3. 2013 , Martin Soukenka
Bezprostředně po skončení posledního televizního projevu Michaila Gorbačova, při kterém v Kremlu v roce 1991 oznámil světu rezignaci na funkci prezidenta SSSR, se Gorbačov chtěl osvěžit ze šálku, který stál u jeho pravé ruky. Podíval se na něj, zpozorněl a s překvapením zjistil, že je prázdný. S bolestivou grimasou ve tváři si plně uvědomil vzkaz od svého nástupce – Borise Jelcina: Tady už Ti, hochu, nepatří nic a nedostaneš tu ani šálek čaje. Tvůj čas skončil. Ďábel, jak známo, se skrývá v detailu…

Martin Roman prošetří Martina Romana. Prostě Čezko.

4. 3. 2013 , Petr Skočdopole
Byla to vskutku bohatýrská léta, kdy všemi opěvovaný manažer Martin Roman vedl ČEZ. Energetická firma pod ním postupně bobtnala do rozměrů, které přesáhly možnosti jejího majoritního vlastníka, tedy českého státu, aby nad ní dohlížel. A stát se ani nesnažil, politici Romana milovali a on se jim a jejich stranickým pokladnám dokázal vždy štědře odvděčit.

Veřejných zakázek je málo, úředníci se zlobí na nový zákon

25. 2. 2013 , Libor Witassek
Přijetí stávajícího zákona o veřejných zakázkách v roce 2012 bylo hororem nejen pro veřejné zadavatele, ale i pro řadu soukromých dodavatelů. Zákon byl vydán s řadou nejasných formulací, řadu měsíců jsme postrádali prováděcí vyhlášky a ani renomovaní právníci si netroufali pomáhat s administrací veřejných zakázek. Typický důkaz naprosté impotence nejen stávající vládní administrativy, která vydá nový zákon, podle kterého se nedalo pracovat, protože ani právníci nevěděli jak. To samo o sobě způsobilo zpomalení ekonomiky a ztráty desetitisíců pracovních míst !

Kam se poděly 3 mld. Kč?

18. 2. 2013 , Janusz Konieczny
Policie nyní prošetřuje nelegální neevidovanou těžbu uhlí v Dolu Nástup Tušimice, na kterou upozorňovaly neziskové organizace a konec konců i samotné Ministerstvo životního prostředí . V letech 1998-2002 bylo tímto nelegálně vytěženo 8,37 milionů tun uhlí za zhruba 3 mld. Kč. Nabízí se tedy logická otázka, kam tyto prostředky nakonec doputovaly a kdo byl jejich konečným příjemcem. Tato otázka nepochybně značně zaměstnává vyšetřovatele, kteří se tomuto případu věnují.

Kvalitní úředník je základ státu

11. 2. 2013 , Michaela Tejmlová
Říkám si. Proč to v ČR ale málokdo chápe? Ministerstvo vnitra již po několikáté přichází s návrhem zákona o úřednících. Na první pohled by se tedy mohlo jevit, že politická vůle ohledně kvalitního úřednického aparátu zde je. Každý se totiž shodne na tom, že současný stav nikomu nevyhovuje. Nikomu? Omlouvám se – nevyhovuje úředníkům, kterým chybí motivace, stabilita, dostatečné a transparentní finanční ohodnocení. Nevyhovuje občanům, neboť je zde stále veliký prostor pro korupci a dochází tak k rozkrádání peněz náš všech, daňových poplatníků. Komu tedy vyhovuje? Politické elitě?

Nekontrolovatelná hydra

4. 2. 2013 , Jan Kraus
Čerstvé neodhlasování zákona, který by umožnil kontrolu NKÚ nad hospodařením obcí a podniků se státní účastí, dobře ukázalo licoměrnost místní politiky. ČSSD zákon navrhovala asi deset let, aby, když přišel do Senátu, kde má většinu, neprošel ani přes její senátory.

Jak jsem volil svého prvního prezidenta

28. 1. 2013 , Petr Soukenka
Téměř půlroční martyrium s přímou volbou je u konce. Miloše Zemana volilo ve 2. kole více než 2,7 mil. občanů této země a tento výsledek je nutné respektovat. Miloše Zemana nemám rád, neboť jeho arogance a sebestřednost jsou mi z duše odporné (objektivně musím ovšem ocenit jeho intelekt a znalosti). Jeho historické, ale i současné kontakty na podivné existence nevěstí nic dobrého. Ale ruku na srdce, kdyby zvítězil Karel Schwarzenberg, byli bychom na tom lépe? Karlu Schwarzenbergovi se prokazatelně zalíbilo být součástí vládnoucí politické elity, bez ohledu na to, čeho se tato politická elita dopouštěla a dopouští. Vždyť Karel Schwarzenberg byl ministrem již v Topolánkově vládě. Jeho manažerské dovednosti se limitně blíží nule, a když se zeptáte kohokoliv z ministerstva zahraničí nebo TOP 09, tak se dozvíte, že Karel Schwarzenberg ministerstvo fakticky neřídí a TOP 09 přenechává Miroslavu Kalouskovi, kterého bezmezně obdivuje. Tak co je menší zlo? V pátek jsem stál před volební místností a připadal jsem si jako člověk, který volí mezi tím, zda má zemřít na rakovinu plic nebo na rakovinu tlustého střeva.

Vysněná přímá demokracie

21. 1. 2013 , Janusz Konieczny
Nepochybně častým receptem na společenskou změnu a obnovu politické kultury je posílení přímé demokracie. Zavedení těchto nástrojů je často těžko snesitelné pro politické strany, neboť ve značné míře ztrácejí svůj vliv. Břímě odpovědnosti je zde přeneseno na občany, kteří musí nutně prokázat svoji vyzrálost a angažovanost.

O počítání do deseti aneb kam dohlédne jeden prezident

14. 1. 2013 , Martin Soukenka
Minulé úterý jsem mimoděk vyslechl v rozhlase rozhovor s Václavem Klausem, ve kterém se přimlouvá, aby si každý člověk, dříve než se nechá strhnout k silným výrokům, napočítal aspoň do deseti. Svatá pravda. Napočítal jsem si tedy do deseti, sedl si a napsal tuto glosu. Obsahuje ukázku otázek, na které neznám odpověď.

Zlojedská amnestie na Nový rok

7. 1. 2013 , Karel Janeček
Nový rok u nás začal skutečně ostře. Prezident této země se odvážil k bezprecedentnímu kroku, kterým zpochybnil samotnou podstatu právního státu. Jím vyhlášená amnestie představuje tlustou čáru za podvody a korupčními skandály za celou éru 90. let a počátku nového tisíciletí, kdy v rámci tzv. opoziční smlouvy společně s Milošem Zemanem vytvořili základ korupčního prostředí. Je neobhajitelné, že mnohým významným pachatelům trestné činnosti se díky Klausovi jejich trestné činy vyplatily. Zůstanou na svobodě s nakradenými miliardami, zatímco tisíce okradených občanů již nebudou odškodněny.