Glosy

Za text glosy cele odpovídá autor, nikoli Nadační fond proti korupci. Uvedené názory nemusí vyjadřovat stanovisko Nadačního fondu proti korupci.Papaláš

18. 3. 2019 , Karel Randák
Do minulého týdne jsem se domníval, že překonat bohorovné chování hradního kancléře Mynáře může jen on sám nějakým svým dalším faux pas. Jak to tak bývá, mýlil jsem se. Pan Jaroslav Faltýnek, první místopředseda hnutí ANO má za to, že si ze své pozice poslance (byť předsedy poslaneckého klubu) může dovolit na sebe atrahovat právo rozhodovat o věcech absolutně nespadajících do jeho kompetence. Jeho vyjádření „Nikdy jsem neřekl, že jsem měl mandát od koaliční rady nebo dopravní koaliční rady. Já jsem si ho sám vzal,“ by se mělo tesat do kamene. Bez ohledu na to, zda se policii podaří prokázat jeho zapojení do případné korupce v kauze mýtného, Bůh nás před tímto panem Důležitým chraň. Kdyby takto postupoval každý občan ČR a například bral spravedlnost do vlastních rukou, postřílíme se tady všichni navzájem. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vždy byla místem humorných situací a vystoupení. Je poučné sledovat, jak se z relativně normálních lidí, do tohoto orgánu zvolených, postupně stávají figury neschopné racionálního myšlení a vystupování.

Naděje na férový registr smluv

11. 3. 2019 , Lukáš Kraus
Před více než třemi lety byla schválena jedna z nejdůležitějších protikorupčních norem, zákon o registru smluv. Díky němu může veřejnost kontrolovat, jak veřejné instituce nakládají s veřejnými prostředky. A není snad týdne, aby v médiích nevyšel alespoň jeden článek, který čerpá informace z internetového registru smluv. Registr smluv si však za svou krátkou existenci prošel několika kritickými momenty. Dne 22. února 2017 poslanci schválili novelu, která představovala vynětí státních a městských firem, což z hlediska hodnoty smluv znamenalo čtvrtinu očekávané roční hodnoty smluv v registru. I díky velkému zájmu veřejnosti a úsilí Rekonstrukce státu však nakonec politici opravili novelu v Senátu a nakonec schválili kompromisní, zcela nový návrh novely obsahující pouze omezené množství výjimek, které neznamenaly zásadní zásah do zákona a na kterých byla široká shoda.

Pokoru, ku*va!

4. 3. 2019 , Linda Majerová
Už dlouhou dobu můžeme sledovat, jak zejména politikům a státním úředníkům chybí respekt vůči občanům a pokora. Nelze samozřejmě všechny házet do jednoho pytle a díky bohu za výjimky. Bývá však již klasikou, že volební kampaň je jen mlácení prázdné slámy, že se naslibují hory doly, vše se dá zadarmo, případně za hubičku. Po volbách se pak, ne samozřejmě hned, od slibů upustí a logicky „vysvětlí“, že oni přeci měli jen ty nejlepší úmysly a chtěli nám nabídnou vylepšený model sociálního státu, kdy by se současně podařilo snížit i daňovou zátěž. To, že to je naprosto nereálné už v době slibování, si spousta voličů nechce připustit. Vždyť je to takové líbivé. A nechat si mazat med kolem pusy je tak pohodlné.

Hashtag

25. 2. 2019 , Martin Šorm
Je dávným zvykem, že rodiče mnohdy nerozumí výrazům svých dítek. Souvisí to vždy nejen s moderní dobou mladých, ale i s jejich snahou odlišit se. Styl oblékání a mluvené slovo je tím prvním znakem odlišnosti. Nejvíc je ten rozdíl znát mezi prarodiči a jejich vnoučaty. I ten nejosvícenější senior si občas neodpustí poznámku „… to za nás nikdy nebylo!“ nebo „kam ten svět spěje?“ s opovržením ve svém hlase, neboť už zapomněl na svoji pubertu a připadá mu, že mladá generace, tzv. mileniálové je zkažená. Je to trochu úsměvné, neboť i můj děda, když ve svých jalových letech tropil výtržnosti, byl označován za ztracenou generaci. A nakonec se ani on, ani jeho vrstevníci ve světě neztratili. Ale proč o tom vlastně píšu?

Korupce – téma stále živé

18. 2. 2019 , Lenka Deverová
Již zítra se bude konat v DOXu diskusní fórum Oznamovatel – hrdina nebo práskač? pořádané Nadačním fondem proti korupci. Komentáře pod oznámením o konání této akce svědčí o tom, že téma korupce je velmi živé a je schopné budit vášně. Česko ve vnímání korupce stále pokulhává za světovou i evropskou špičkou, byť si v celosvětovém žebříčku každoročně o nějaký ten bod polepší. Stále ale jsou nám severské evropské státy a Švýcarsko hodně vzdáleny. Obecně je korupce odmítána jako škodlivá, do moderní demokratické společnosti nepatřící. Veřejně je korupce většinově deklarována jako něco, čeho „bych se já osobně nezúčastnil“. Ale realita je jiná. Nejrůznější průzkumy např. ukazují, že zejména u řady firem není postoj vůči korupci tak skálopevný, jak by naznačovaly firemní kodexy chování; při potřebě získat zakázku, dosáhnout rychlého rozhodnutí je cesta poskytnutím úplatku tolerována.

Hrozí nám rakety, sbírejme usně na štíty

4. 2. 2019 , Ondřej Závodský
Každá doba má své problémy, které se dají řešit adekvátními nástroji. Pokud jde o zbraně, armády vyzbrojovaly své vojáky příslušnými obrannými prostředky. Dříve se na kostěné, případně dřevěné zbraně hodily štíty z hovězích kůží. Za středověku se rytíři odívali do důkladného kovového oděvu, aby vzdorovali šipkám z kuší. Nyní přichází doba kybernetických hybridních nástrah či řízených raket. Situaci, kdy proti elektronicky naváděným střelám s vlastním mozkem chystáme zmíněné štíty z hovězích usní, lze přirovnat k chystanému Akčnímu plánu boje s korupcí na rok 2019. Stejně jako u zbraní a obranných nástrojů v historii lidstva existují, i v boji proti hydře jménem korupce, protizbraně. Jenže to bychom si museli problémy přiznat a nebát se je pojmenovat. Jen tak lze najít adekvátní prostředky k boji proti nim. Musíme ovšem podotknout, že k úspěšnému výsledku boje proti této hydře musí patřit to, že protikorupčním vojevůdcem, který vybírá zbraně, nesmí být právě hydra sama.

Nenechme se opít jablkem

28. 1. 2019 , Martin Huňady
Pár příspěvků na sociálních sítích stačilo Andrejovi k tomu, aby odvedl pozornost většiny obyvatel a novinářů od závažných problémů k nakousnutému ovoci. Ihned po zveřejnění jablečného statusu se spustila lavina různých memů, článků a diskusí o tom, zdali je dobrý nebo špatný nápad otevřít v České republice ikonický obchod s jablkem. Je velká škoda, že takovou lavinu reakcí nespustila i zpráva o stěhování Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí pod Ministerstvo spravedlnosti nebo zpráva o nově připravovaném vládním zákonu o ochraně oznamovatelů. Přesunem Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí dává Andrej jasně najevo, že boj s korupcí pro něj už není priorita a připravovaný zákon o ochraně oznamovatelů to pouze potvrzuje. Nový návrh zákona nemá s ochranou oznamovatelů nic společného.

O korupci nejvyšší

21. 1. 2019 , Karel Škácha
Na Fondu se snažíme zabývat tou velkou, systémovou korupcí, ale to, co se provalilo v posledních dnech ukazuje, že je tu ještě vyšší level, který je nebezpečnější než ty největší rozkrádačky eráru, jak je známe z dob prezidenta předchozího. Jde o justiční korupci, která ohrožuje demokracii na bazální úrovni, která odstavuje veškeré ochranné systémy, která eliminuje výhody otevřené společnosti a v konečném důsledku vede k celkovému rozkradení všeho, jak to známe z komunismu, fašismu nebo z Ruska. S pověřením prezidenta zcela prokazatelně obchází dvě nedůvěryhodné osoby soudní elitu, dožadující se stanovisek, navrhují řešení a nabízejí pozice jako odměny za poslušnost. Když se z toho nemůžou vylhat, řeknou, že je to normální a všichni jsou zticha, protože šéf je neodpovědný. K čemu ale takováto císařpánovská instituce je? Nestačil Klaus? Musíme pořád jen hledat hlubší dno?

Bez Vás by to nešlo

14. 1. 2019 , Linda Majerová
Nadační fond proti korupci již brzy vstoupí do devátého roku své existence. V době svého vzniku – r. 2011 - byl první čistě protikorupční iniciativou financovanou pouze ze soukromých zdrojů. Z počátku na Fond bylo nahlíženo jak na bandu naivních bláznů. Hned v prvním roce existence Fondu, kdy se podařilo rozkrýt obří a mediálně atraktivní kauzu pražského Dopravního podniku, se však tento pohled změnil. Ukázalo se, že nejsme jen tlachalové…Stejně tak jsme se odlišovali i oceňováním a finančním odměňováním oznamovatelů korupce. To bylo v té době něco zcela nepředstavitelného. Mysleli jsme, že se situace v této oblasti bude narovnávat, ale zdá se, že odměňování oznamovatelů, tedy osobností, které se navzdory osobnímu nepohodlí (a to je hodně slabé slovo) nebály oznámit korupci, je nepředstavitelné i v současné době. Během těch několika let se objevilo několik návrhů zákona na ochranu oznamovatelů, které však měly k ideální podobě hodně daleko. Projevila se samozřejmě i politická řevnivost, kdy se navrhovatelé z jednotlivých stran nebyli schopni a ani ochotni domluvit na spolupráci. Upřednostnili snahu o vlastní „plusové“ body před zlepšením situace oznamovatelů. I v těchto týdnech probíhající debaty nad návrhem nové podoby zákona. Opět však v něm není zakotvena náhrada újmy pro oznamovatele. Stále se evidentně nedokážeme oprostit od minulosti a pojem „oznamovatel“ je zaměňujeme s pojmem „udavač“. Přitom důvody jednání těchto „pojmů“ jsou úplně opačné. Je to ale nejspíš pohodlnější a jednodušší. Zase upřednostníme kvantitu před kvalitou…

Hodnoty pro každého

7. 1. 2019 , Karel Janeček
Přeji nám všem krásný a úspěšný nový rok 2019. Dovolte mi zdůraznit několik kritických bodů pro naší společnost a pro svět. Lidská civilizace se blíží víc jak exponenciální rychlostí konci naší kapitoly dějin a začátku nové éry. Stojíme na klíčové křižovatce této cesty a svým myšlením a jednáním můžeme mít zásadní dopad na to, kam tato změna povede. Proč? Dříve neotřesitelná víra v liberální demokracii, volný trh a bez-konečný ekonomický růst se dnes otřásá v základech, tváří v tvář globálním hrozbám 21. století, jakými jsou například globální oteplování, rozdělení společnosti a střet civilizací. Jsme přímými účastníky globálního nárůstu populismu a nacionalismu, které vždy v historii znamenaly přicházející krize a katarze ve formě revolucí nebo válek. Dnes je situace jiná -- všichni si dovedeme představit, co by znamenala světova válka v době nukleárních zbraní. Naštěstí dnešní situace je zároveň historicky jedinečná díky existenci globálních komunikačních i jiných technologií, které nám nabízí možnost globálního pokroku a prosperity, jakmile se je naučíme používat pro obecné dobro.