Granty

Nadační příspěvky

Vyplněné formuláře s žádostí o nadační příspěvky (granty) s cílem odhalení korupce ve veřejné správě (včetně rozpočtu projektu) je možné zaslat na e-mailovou adresu info(zavinac)nfpk.cz nebo doručit osobně či prostřednictvím pošty do NFPK, Na Florenci 31, 110 00 Praha 1. Zprávy i obálky prosím označte heslem GRANT.

Žádosti o nadační příspěvek mohou být od roku 2013 podávány pouze na oficiálních formulářích NFPK. Na žádosti, které nebudou podány prostřednictvím oficiálních formulářů, nebudeme reagovat.

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků NFPK/Jednací řád Grantového výboru NFPK/Vzorová smlouva

Nadační fond proti korupci za dobu své existence podpořil doposud projekty ve výši přesahující 9 000 000 Kč!!!

Rychlé granty se zaměřením na korupci

Nadační fond ve spolupráci s Nadací VIA vypisuje grantovou soutěž na protikorupční projekty, které se netýkají pouze několika občanů, ale přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality. Chceme jimi povzbudit místní obyvatele, aby se aktivně podíleli na veřejném životě a hájili svá práva. Žádosti se podávají Nadaci VIA. Podrobnější informace a formuláře k rychlým grantům naleznete zde.

Seznam poskytnutých nadačních příspěvků 2017

Reg.č.     Název projektu     Příjemce nadačního příspěvku Výše nadačního příspěvku
01/2017     právní pomoc oznamovateli     František Mráček 40 000 Kč
02/2017     Úklid ve státní správě III     Kverulant.org, o.p.s. 35 000 Kč
03/2017     Podezřelé hospodaření na VŠ     Josef Bednář 2 075 Kč
04/2017     Registr smluv     Dan Urbánek 90 000 Kč
05/2017     Rychlé granty     Nadace VIA 100 000 Kč (2017-2018)
06/2017     právní pomoc oznamovateli       35 000 Kč
07/2017     Cena za odvahu     Miloslava Pošvářová 111 132 Kč
08/2017     Cena za odvahu     Jakub Čech 30 492 Kč
09/2017     Cena za odvahu     ROMEA, o.p.s. 14 641 Kč