Granty

Nadační příspěvky

Vyplněné formuláře s žádostí o nadační příspěvky (granty) s cílem odhalení korupce ve veřejné správě (včetně rozpočtu projektu) je možné zaslat na e-mailovou adresu info(zavinac)nfpk.cz nebo doručit osobně či prostřednictvím pošty do NFPK, Na Florenci 31, 110 00 Praha 1. Zprávy i obálky prosím označte heslem GRANT.

Žádosti o nadační příspěvek mohou být od roku 2013 podávány pouze na oficiálních formulářích NFPK. Na žádosti, které nebudou podány prostřednictvím oficiálních formulářů, nebudeme reagovat.

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků NFPK/Jednací řád Grantového výboru NFPK/Vzorová smlouva

Nadační fond proti korupci za dobu své existence podpořil doposud projekty ve výši přesahující 9 000 000 Kč!!!

Rychlé granty se zaměřením na korupci

Nadační fond ve spolupráci s Nadací VIA vypisuje grantovou soutěž na protikorupční projekty, které se netýkají pouze několika občanů, ale přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality. Chceme jimi povzbudit místní obyvatele, aby se aktivně podíleli na veřejném životě a hájili svá práva. Žádosti se podávají Nadaci VIA. Podrobnější informace a formuláře k rychlým grantům naleznete zde.

Seznam poskytnutých nadačních příspěvků 2016

Reg.č.     Název projektu     Příjemce nadačního příspěvku Výše nadačního příspěvku
01/2016     Stop hernám a na ně napojené korupci     Občané proti hazardu 100 000 Kč
02/2016     Majetkové transakce Marka Dalíka     Ústav nezáviské žurnalistiky 15 000 Kč
03/2016     Stínová politika v dozorčích radách     Naši politici 25 000 Kč
04/2016     Neovlivní.cz     Dead Line Media 559 872 Kč
05/2016     Tiché konexe     Naši politici 25 000 Kč
06/2016     Rychlé granty     Nadace VIA 100 000 Kč (2016-2017)
07/2016    

Detailní zmapování podnikatelských vazeb Andreje Babiše a jeho firem v Česku

    Ústav nezávisé žurnalistiky 60 000 Kč
08/2016    

Právní pomoc v kauze  Opencard

    Jiří Chytil 30 000 Kč
               

 

Seznam poskytnutých nadačních příspěvků 2015

Seznam poskytnutých nadačních příspěvků 2014

Seznam poskytnutých nadačních příspěvků 2013

Seznam poskytnutých nadačních příspěvků 2012

Seznam poskytnutých nadačních příspěvků 2011