Granty

Nadační příspěvky

Vyplněné formuláře s žádostí o nadační příspěvky (granty) s cílem odhalení korupce ve veřejné správě (včetně rozpočtu projektu) je možné zaslat na e-mailovou adresu info(zavinac)nfpk.cz nebo doručit osobně či prostřednictvím pošty do NFPK, Na Florenci 31, 110 00 Praha 1. Zprávy i obálky prosím označte heslem GRANT.

Žádosti o nadační příspěvek mohou být od roku 2013 podávány pouze na oficiálních formulářích NFPK. Na žádosti, které nebudou podány prostřednictvím oficiálních formulářů, nebudeme reagovat.

Informace o zpracování osobních údajů.

Pravidla pro poskytování nadačních příspěvků NFPK/Jednací řád Grantového výboru NFPK/Vzorová smlouva

Nadační fond proti korupci za dobu své existence podpořil doposud projekty ve výši přesahující 9 000 000 Kč!!!

Rychlé granty se zaměřením na korupci

Nadační fond ve spolupráci s Nadací VIA vypisuje grantovou soutěž na protikorupční projekty, které se netýkají pouze několika občanů, ale přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality. Chceme jimi povzbudit místní obyvatele, aby se aktivně podíleli na veřejném životě a hájili svá práva. Žádosti se podávají Nadaci VIA. Podrobnější informace a formuláře k rychlým grantům naleznete zde.

Seznam poskytnutých nadačních příspěvků 2018

Reg.č.     Název projektu     Příjemce nadačního příspěvku Výše nadačního příspěvku
01/2018     Podpora portálu Neovlivní.cz     Dead Line Media, s.r.o. 250 000 Kč
02/2018     Právní podpora oznamovatele       41 785,33 Kč
03/2018     Právní podpora oznamovatele     František Mráček 50 000 Kč
04/2018     Papíry straší III     Kverulant.org, o.p.s. 30 000 Kč