Jak na to?

Hledáte způsob, jak se zapojit do veřejného dění? Cítíte se být angažovaným občanem, nicméně nevíte, jak tuto angažovanost projevit? V této rubrice budeme zveřejňovat návody, které Vám pomohou snadněji se orientovat v dostupných nástrojích, které Vám moderní doba umožňuje. Vše bude znázorněno na praktických příkladech. Pokud se Vám podaří dopátrat k zajímavým zjištěním, neváhejte nám své poznatky zaslat na náš email info@nfpk.cz

Jak jsem se stal svéprávným

15. 5. 2017
Nový občanský zákoník umožňuje přiznání plné svéprávnosti nezletilému. Osobně jsem o svéprávnost požádal a soud mi vyhověl. V tomto textu se pokusím shrnout, co by měl případný další zájemce o svéprávnost vědět o tom, jak tento proces probíhá.

Nedodržování principu 3E

9. 6. 2015
Subjekty vynakládající veřejné prostředky jsou ze zákona povinné se řídit třemi základními principy: principem účelnosti, hospodárnosti a efektivity. Nesplnění této povinnosti ovšem není příliš vymahatelné, což lze ilustrovat například na investiční výstavbě v okolí knihovny v Karviné. Náklady na výstavbu garáže se zde vyšplhaly na 954 tisíc Kč vč. DPH, ačkoliv ji bylo možné pořídit za násobně nižší cenu.

Jak včas vyhledat problematické firmy, které dluží městu peníze?

6. 5. 2015
Není nouze o případy, kdy město není vedeno hospodárně a následně musí čelit obrovským dluhům. Pak může docházet k tomu, že scházejí zájemci, kteří by se zúčastnili dalších komunálních voleb a převzali tak otěže zadluženého města. V každém případě může se vyskytnout i situace opačná, kdy město není dlužníkem, ale pro změnu věřitelem. Pokud by město lajdácky řídilo své pohledávky či vztahy s dlužníky, mohlo by přijít o značnou část prostředků a samozřejmě by tím i porušilo povinnost řádného hospodáře.

Podání podnětu k rejstříkovému soudu v kauze nákupu budovy za 300 mil. Kč

17. 12. 2013
Základním zdrojem informací při analýze podezřelých kauz jsou veřejně dostupné zdroje. Jak si nicméně můžeme poradit v situaci, kdy zkoumaná společnost nezveřejnila v obchodním rejstříku důležité informace, které jí ukládá zákon? Upozorněte příslušný rejstříkový soud, aby okamžitě sjednal nápravu. V tomto jednoduchém návodu Vám na praktickém příkladu ukážeme, jak takovýto podnět zpracovat a jakým způsobem můžeme analyzovat vlastnickou strukturu společností na základě obchodního rejstříku.
Kam dál