Kauza „DPP – tisk jízdních dokladů“

NFPK upozornil na své tiskové konferenci v roce 2011 na smlouvu mezi Dopravním podnikem hl. města Prahy (dále také „DPP“) a společností NEOGRAPH na dodávku jízdních dokladů a to za 37 hal/kus. Zároveň fond upozornil na existenci konzultační smlouvy mezi společností NEOGRAPH a společností COKEVILLE ASSETS Inc., kdy společnost NEOGRAPH platila společnosti COKEVILLE ASSETS za každý prodaný jízdní doklad DPP 17 hal/kus. V roce 2014 policie obvinila v dané kauze skupinu osob, přičemž v usnesení o zahájení trestního stíhání se uvádí, že společnost NEOGRAPH zaplatila v období let 2008-2011 společnosti COKEVILLE ASSETS částku cca 40 mil. Kč. Poté, co NFPK na smlouvu upozornil, DPP smlouvu se společností NEOGRAPH ukončil. Od roku 2012 je dodavatelem jízdenek pro DPP Státní tiskárna cenin (dále jen „STC“). Cena jedné jízdenky v roce 2012 činila 0,241 hal/kus[1]. Od roku 2013 je cena jedné jízdenky 0,269 hal/ks. Nový kontrakt mezi STC a DPP byl uzavřen na období 2013-2017 a to za částku 170 mil. Kč.

Kdybychom vycházeli z výše uvedených čísel, lze konstatovat, že v případě nevypovězení kontraktu se společností NEOGRAPH, resp. COKEVILLE ASSETS, platil by DPP o 30 % více, tzn., že hodnota kontraktu by nebyla 170 mil. Kč, ale hypoteticky přibližně 243 mil. Kč. Úspora tedy činí 73 mil. Kč za období 2013-2017.

[1] Zdroj: http://www.dpp.cz/vyberove-rizeni-dpp-na-tisk-jizdenek-vyhrala-statni-tiskarna-cenin/