Hulinský

Nadační fond proti korupci pojal podezření, že poslanec a zastupitel hlavního města Prahy JUDr. Petr Hulinský a neznámí pochatelé spáchali trestné činy podvodu a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Těchto trestných činů se dotyční mohli dopustit tím, že dary určené takzvaným spastikům, tj. lidem s ochrnutým svalstvem, směrovali jinam. Konkrétně některým známým Petra Hulinského.

Odbor hospodářské kriminality policie nezjistil skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Opětovný podnět jsme nepodali, protože se nám bohužel nepodařilo sehnat nové důkazy, které by mohly obnovit řízení.

O čem kauza je?

Petr Hulinský byl coby opoziční zastupitel v letech 2007-2010 předsedou dozorčí rady Pražské energetiky, předsedou představenstva Pražské teplárenské či členem dozorčí rady PRE. Kromě toho, že za 3 roky působení v těchto funkcích si Petr Hulinský vydělal cca 19 milionů Kč, získal podstatný vliv na hospodaření těchto společnosti.

3 městské společnosti - Pražská energetika, Pražská teplárenská a Pražská plynárenská, začaly sponzorovat handicapované sportovce – takzvané spastiky. Těmito tělesně postiženými sportovci se dlouhodobě věnuje občanské sdružení Spastic Handicap, o.s., a proto se předpokládalo, že sponzorované prostředky jsou určené právě této organizaci. NFPK nicméně zjistil, že prostředky putovaly i do dalších společnosti, které měly velmi podobný název: Spastic Handicap, a.s. a Spastic Handicap Agency, s.r.o.. Z analýzy finančních výkazů NFPK zjistil, že tyto společnosti vznikly účelově, nevyvíjely téměř žádnou aktivitu, neměly zaměstnance a navíc sídlo těchto společnosti bylo často téměř nedohledatelné. Kromě toho byly názvy těchto společnosti velmi podobné a snadno tak mohl vzniknout pocit, že se jedná o jednu a tutéž společnost.

Vlastníkem společnosti Spastic Handicap, a.s. byl Marián Čalfa – právník Petra Hulinského. Pro změnu majitelem Spastic Handicap, a.s. byla poslanecká asistentka Petra Hulinského Vladimíra Víšková. Podezření ze střetu zájmu je zde tudíž zcela na místě.

Podezření ještě více vzrostlo, když městské společnosti odmítly zveřejnit výši daru určeným tělesně postiženým sportovcům, a tak v listopadu 2011 NFPK podal trestní oznámení na Petra Hulinského a další neznámé pachatele.

 

Osoby a obsazení

 

Petr Hulinský

Marián Čalfa

Vladimíra Víšková

  • poslanecká asistentka Petra Hulinského.

Co jsme v kauze udělali?

 V listopadu 2011 podal NFPK trestní oznámení.

O jakou částku veřejných prostředků v kauze jde?

Neupřesněno.

Čemu jsme museli čelit nebo čemu ještě čelíme?

V dané kauze NFPK nečelil žádným odvetným krokům ze strany dotčených subjektů.

Jaké dokumenty si můžete ke kauze stáhnout?

Tiskové zprávy

Trestní oznámení

Média

Kam dál