Kauza „Nemocnice Na Homolce – právní služby MSB Legal“

V roce 2011 došlo k medializaci kauz spojených s advokátní kanceláří MSB Legal. Na základě těchto negativních informací ukončilo v roce 2012 nové vedení Nemocnice Na Homolce (dále také „NNH“) smlouvy s AK MSB Legal. Podle hodnověrných zdrojů fakturovala AK MSB Legal Nemocnici Na Homolce cca 1,135 mil. Kč měsíčně. Nutno ovšem zmínit, že obdobnou částku fakturovala zmíněná advokátní kancelář také dvěma dceřiným společnostem NNH, jinými slovy AK MSB Legal ročně fakturovala skupině NNH celkem částku přibližně 41 mil. Kč (podle zdrojů z NNH byla hodinová sazba stanovena na částku 3200 Kč bez DPH). Nové vedení NNH vypsalo v roce 2013 veřejnou zakázku na právní služby, a to s předpokládanou cenou za celou skupinu v hodnotě 60 mil. Kč na 4 roky, tedy 15 mil. Kč ročně. Zakázka ovšem nebyla ještě uzavřena.

Kdybychom předpokládali, že kontrakt by byl uzavřen na maximální hodnotu, tedy 60 mil. Kč za 4 roky, pak by za právní služby za stejnou dobu čtyř let mohla hypoteticky inkasovat AK MSB Legal cca 164 mil. Kč. Vypovězení služeb AK MSB Legal představuje tedy úsporu přibližně 104 mil. Kč.