Slovak Compliance Days 2014

27. 10. 2014

Hlavním tématem konference byl pohled na připravované změny v legisltivě a společenské změny s dopadem na etiku podnikání na Slovesku a jejich:

  • praktické dopady na společnosti působící na slovenském trhu; a
  • potenciál přispět ke zlepšení podnikatelské etiky na Slovensku.

Konference obsahovala bloky zaměřené na:

  • pohled na současou situaci na Slovensku z pohledu vnímání podnikatelské etiky,
  • nový zákon k ochraně whistleblowerů – zákon, jeho praktické dopady na firmy možné dopady na společnost jako takovou,
  • trestní odpovedenost právnických osob - zákon, jeho praktické dopady na firmy možné dopady na společnost jako takovou,
  • pohled zástupců firem působících na slovenském trhu a výše uvedenou problematiku,říklady a inspirace ze zahraničí.

Za Nadační fond proti korupci vystoupil s příspěvkem "Úspěšné příklady ze zahraničí: Veřejné peníze versus anonymní vlastnictví" projektový manažer Janusz Konieczny.

Podrobnosti naleznete na: http://www.slovakcompliancecircle.sk/