Šumperk rekonstruuje stát

25. 6. 2014

V úterý 25. června 2013 se v 19 hod. večer uskutečnila v šumperském H-Clubu veřejná diskuze na téma Rekonstrukce státu. Diskuze se zúčastnilo několik zajímavých hostů. Pozvání přijal starosta Šumperka a senátor Parlamentu ČR Zdeněk Brož, analytik Nadačního fondu proti korupci Janusz Konieczny, právník Ekologického právního servisu Martin Fadrný a občanský aktivista a patrně nejznámější bojovník proti hazardu v České republice Matěj Hollan.

Přítomní hosté za moderování Zdeňkou Dvořákovou Kocourkovou, ambasadorkou Rekonstrukce státu, diskutovali s šumperskými občany, na aktuální ožehavá témata.

Projekt Rekonstrukce státu vznikl v březnu 2013 na základě společné dohody dvaceti nevládních organizací, z nichž většina je zaměření protikorupčního, část také právnického. Jedná se o společný projekt organizací,  firem, občanů v regionech a politiků, kterým situace v ČR vadí.

Cílem Rekonstrukce státu je prosadit do příštích parlamentních voleb 9 protikorupčních zákonů, tzv. Restů. Jsou to: 1-Politika bez tajných sponzorů, 2-Majetková přiznání politiků, 3-Smlouvy na internetu, 4-Zrušení anonymních akcií, 5-Konec trafik ve státních firmách, 6-Odpolitizování státní správy, 7-Nezávislé vyšetřování korupce, 8-Zákony bez přílepků, 9-Rozšíření pravomocí NKÚ (více na www.rekonstrukcestatu.cz). Rest 4, Zrušení anonymních akcií, se již podařilo prosadit v parlamentu v podobě přijatého zákona. Zrušení, respektive zaevidování anonymních akcií bylo prvním důležitým krokem k tomu, aby bylo možné dohledat skutečné příjemce veřejných peněz.

Cesta k dosažení úspěchu v podobě přijetí navrhovaných Restů je v podstatě jednoduchá a zároveň velmi složitá. Prosadit se je podaří, pokud získají většinovou podporu v poslanecké sněmovně a v senátu. Rekonstrukce státu již získala za 3 měsíce od svého spuštění podporu 46 poslanců a 9 senátorů.

V průběhu diskuze mělo publikum možnost pokládat hostům dotazy na různorodá témata. Diskutovalo se mimo jiné i o současné politické situaci spojené s kauzou kolem expremiéra Petra Nečase a ředitelky jeho kabinetu Jany Nagyové.

Účastníci diskuze se přesvědčili, že dvouhodinový časový rámec, který byl setkání z organizačních důvodů vyhrazen, nebyl dostačující, aby se podařilo vyslechnout a zodpovědět všechny dotazy publika. Tento fakt bude v budoucnu inspirací k rozvinutí dalších diskuzí a aktivit v Šumperku.

O překvapení večera se postaral starosta a senátor Zdeněk Brož, jemuž moderátorka položila před koncem diskuze přímý dotaz: „Pane senátore, nemohu se Vás nyní nezeptat. Už jste podpořil projekt Rekonstrukce státu a jednotlivé Resty? Ztvrdil jste toto svým podpisem na Prohlášení o podpoře Rekonstrukce státu?“ Zdeněk Brož na otázku zareagoval tím, že ze složky, kterou měl v průběhu diskuze připravenu u sebe, podal moderátorce podepsané prohlášení s doplněnými dvěma připomínkami. K Restu 5 poznamenal, že neumí definovat, kdo je nezávislý expert. Restu 9 vyjádřil podporu v případě vyjasnění systému kontroly, který v tuto chvíli považuje za absolutně nepřehledný, zmatený a stojící před problémem „ukontrolování se“.

Organizátoři diskuze v Šumperku byli tímto počinem starosty Zdeňka Brože upřímně potěšeni. Vzhledem k tomu, že diskuze na téma Rekonstrukce státu byla první svého druhu v ČR a na tuto diskuzi bude navazovat řada diskuzí stejného zaměření v dalších městech napříč republikou, nutno říci, že tato „třešinka na dortu“ byla pozitivním motivačním prvkem především pro organizátory.

Organizátoři si váží rozhodnutí Zdeňka Brože, o kterém, jak sám uvedl, uvažoval již nějakou dobu. Ambasadory Rekonstrukce státu byl osloven několik málo týdnů před diskuzí. Zdeněk Brož v Šumperku nabídl také odbornou oponenturu a spolupráci na přípravě navrhovaných zákonů. Členové Rekonstrukce státu nevnímají rozhodnutí Zdeňka Brože jako populistický krok, ale jako skutečný závazek, že navrhované zákony v budoucnosti podpoří. Chápou tento fakt jako ukázku morálních hodnot starosty Šumperka, což přítomné publikum odměnilo bezprostředním potleskem.

Díky účasti aktivních občanů, z nichž mnozí mají chuť na projektu dále spolupracovat, byla otevřena cesta vzniku lokální pracovní skupiny Rekonstrukce státu zde v Šumperku. Výsledek celé diskuze lze hodnotit jako výrazně dalekosáhlejší, než bylo organizátory původně zamýšleno.

Šumperská rodačka a ambasadorka Rekonstrukce státu, Zdeňka Dvořáková Kocourková, hodnotí diskuzní večer následovně: „Výsledky diskuze v Šumperku jsem nesmírně překvapená. Dá se říci, že jsem teprve získala opravdovou chuť konat další kroky pro zlepšení podmínek ve svém městě i zemi. Již nyní mohu šumperské veřejnosti slíbit, že připravím v blízké budoucnosti další diskuze na společensky zajímavá témata, která se dotýkají života nás všech.“

Zdroj a foto: Zdeňka Dvořáková Kocourkováhttp://www.sumperk.info/zpravodajstvi/aktuality/sumperk-rekonstruuje-stat-942/