Živá knihovna

25. 10. 2014

Živá knihovna funguje téměř totožně jako každá běžná knihovna. Čtenář přijde, půjčí si knihu a poté si v ní může číst. S tím rozdílem, že v Živé knihovně se knih můžete ptát na to, co Vás o jejich příběhu zajímá a ony odpoví. Knihy v živé knihovně jsou totiž lidé. Knihy a čtenáři tak vcházejí do osobního dialogu. A za půjčení se nic neplatí.

Podrobnosti naleznete na http://www.swotee.cz/events/60716/%C5%BEiv%C3%A1-Knihovna_M%C4%9Bstsk%C3%A1-Knihovna-T%C5%99inec