Protikorupční festival

19. 10. 2013

V říjnu 2013 se uskutečnil Protikorupční festival http://www.projektovatastavet.cz, během kterého byly přednášeny odborné příspěvky na vybraná témata týkající se zneužívání veřejných prostředků. Odborný příspěvek na téma anonymity příjemců veřejných prostředků přednesl Janusz Konieczny.

JANUSZ KONIECZNY | Nadační fond proti korupci
VEŘEJNÉ PENÍZE VERSUS ANONYMNÍ VLASTNICTVÍ
Současný stav umožňuje vznik situace, kdy veřejné prostředky získávají zcela anonymní společnosti. Tato anonymita způsobuje velmi netransparentní prostředí a pro orgány činné v trestním řízení je často nemožné vypátrat skutečné příjemce prostředků z korupčních kauz. Transparentnost vlastnické struktury až po fyzickou osobu zabrání tomu, aby osoba rozhodující o udělení veřejné zakázky či dotace byla zároveň skrytým vlastníkem vítěze veřejné zakázky (případně příjemcem dotace, nájmu atd.). Anonymita příjemců veřejných prostředků je společným jmenovatelem mnohých kauz – například kauzy Opencard, IZIP atd.. Tento problém naštěstí lze efektivně řešit.