Výzva pro Českou republiku: Whistleblowing jako ochrana finančních zájmů občanů EU

17. 9. 2015

Ve dnech 17. a 18. září se uskutečnila konference na téma „Výzva pro Českou republiku: Whistleblowing jako ochrana finančních zájmů občanů EU“. Konferenci pořádala nevládní organizace Oživení a zúčastnilo se jí mnoho domácích i zahraničních hostů, kteří se ochraně oznamovatelů korupce věnují. Každý návštěvník konference obdržel publikaci „O nás s námi“ zabývající se ochranou oznamovatelů v české realitě ve srovnání s dalšími zeměmi (http://www.nfpk.cz/glosy/lenka-frankova/3098). Vznik této publikace podpořil Nadační fond proti korupci (NFPK).

Bylo nanejvýš vhodné či dokonce nezbytné, aby konference se účastnili i samotní oznamovatelé korupce. Koneckonců protikorupční organizace se tomuto tématu věnují s cílem ochránění těchto výjimečných osob a vytvoření prostředí, které motivuje osoby k oznamování korupce. Na konferenci skutečně dorazila řada oznamovatelů a uskutečnil se i samostatný diskusní blok za účasti oznamovatelů korupce, které ocenil NFPK. Pozvání přijal Ondřej Závodský, který byl oceněn v roce 2011 za to, že jako vedoucí právního oddělení v Zařízení služeb ministerstva vnitra upozornil na řadu podezřelých smluv. Dorazil rovněž Jakub Klouzal, který se z pozice ředitele odboru centrálních systémů a technologií na Ministerstvu zahraničních věcí ČR snažil zabránit manipulaci zakázek v oblasti informačních systémů. Oceněn za odvahu byl Nadačním fondem proti korupci v roce 2012 . Panelové diskuse se rovněž zúčastnil Jiří Chytil, který upozornil policii na podezřelou zakázku v kauze Opencard. Úzce s policií spolupracoval a nakonec byl sám v této věci odsouzen. Ocenění za odvahu převzal v roce 2013. Součásti silné čtveřice odvážných a výjimečných osobnostní byl i Vladimír Sitta mladší, který upozornil policii na tunelování pražského Dopravního podniku v jízdenkové kauze, ve které bylo obviněno 14 osob včetně Ivo Rittiga. Vladimír Sitta mladší byl za odvahu oceněn v roce 2013.

Všichni čtyři oznamovatelé museli čelit řadě odvetných kroků, zastrašování, výhrůžkám, ztráty zaměstnání, neúměrného tlaku a o tom všem probíhala během konference diskuse. Oznamovatelé otevřené odpovídali rovněž na otázky osobního rázu, popisovali chování svého okolí a rovněž těch, kteří jim byli oporou. Debata se týkala rovněž nástrojů, které by příštím oznamovatelům pomohly v oznamování korupce a důvodům, proč pořád určitá část veřejnosti vnímá tyto hrdiny jako udavače. Nakonec oznamovatelé shodně sdělili, že pokud by se vrátil čas, tak by korupci navzdory všem těžkostem znovu oznámili.